Kontakt
Saznaj više

Društvo ZEOS eko-sistem d.o.o. je prvi operater sistema upravljanja otpadnom električnom i elektronskom opremom u Bosni i Hercegovini.

Akcije

07 12.16.

Radionice o e-otpadu u vrtićima


 U sklopu projekta „Elektronski otpad – Izazov modernog vremena“, u proteklom periodu . . .

 

 U sklopu projekta „Elektronski otpad – Izazov modernog vremena“, u proteklom periodu, od 28.11.-05.12.2016. godine, uspješno su realizovane aktivnosti edukativnih radionica na temu „Važnost selekcije otpada i njegovog adekvatnog odlaganja – Električni i elektronski otpad“ u 6 vrtića JU „Djeca Sarajevo“ (Rosica, Kekec, Mašnica, Košuta, Aprilski cjetovi i Zvončić). Također, realizovane su i kreativne radionice na kojima se djeci prezentirala i praktična izrada predmeta od e-otpada, što će imati za cilj da probudi dječiju maštu. Na radionicama je dogovoreno da djeca u periodu od mjesec dana, u okviru svojih dnevnih aktivnosti, sa svojim vaspitačima izrađuju razne predmete od e-otpada. Radionica je prilagođena djeci predškolskog uzrasta.

  Cilj radionica je bio ukazati djeci na štetne komponente u e-otpadu, utjecaju odloženog e-otpada na okoliš i potrebi da se korisne komponente iz e-otpada izdvoje na siguran način i recikliraju. Također, djeci je prezentirana i praktična izrada predmeta od e-otpada, što pobuđuje kreativnost i dječiju maštu.

Projekat provodi U.G. COOR (Centar za okolišno održivi razvoj) Sarajevo u saradnji sa operaterom sistema ZEOS eko-sistem d.o.o. Sarajevo, a koji finansira Općina Novo Sarajevo. 

IMG_1822.JPG
IMG_1818.JPG
IMG_1807.JPG
IMG_1810.JPG
IMG_1802.JPG
IMG_1803.JPG

Arhiva