Kontakt
Saznaj više

Društvo ZEOS eko-sistem d.o.o. je prvi operater sistema upravljanja otpadnom električnom i elektronskom opremom u Bosni i Hercegovini.

Vijesti i obavještenja

14 02.18.

Rezultati sakupljanja e-otpada u gradu Bugojno


U sklopu projekta Bugojno odvaja e-otpad, a Vi?, učestvuje osam obrazovnih institucija, koje se takmiče da sakupe najveću količinu električnog i elektronskog otpada. Kod svake obrazovne institucije se nalaze palete za električni i elektronski otpad, u koje građani i pravna lica mogu isti donijeti i na taj način doprinijeti njihovom stanju na rang listi.

 
Obrazovna ustanova koja na kraju projekta do 28.02.2018. sakupi najviše električnog i elektronskog otpada dobiva nagradu.

RB Naziv Broj bodova
1. Srednja tehnička škola Bugojno 20.040
2. Treća osnovna škola Bugojno 10.770
3. Gimnazija Bugojno  10.440
4. Prva osnovna škola Jaklić  Nije dostavljen izvještaj
5. Vrtić Bugojno Nije dostavljen izvještaj
6. Udruženje Leptir Nije dostavljen izvještaj
7. Druga osnovna škola Bugojno Nije dostavljen izvještaj
8. Srednja stručna škola Bugojno Nije dostavljen izvještaj
Treća osnovna škola bugojno 12-1-18.jpg
Srednja tehnička škola 18.12.2 - 1.jpg
Gimnazija.jpg
Gimnazija 1.jpg
Ragib srednja tehniča škola.jpg

Arhiva