Kontakt
Saznaj više

Društvo ZEOS eko-sistem d.o.o. je prvi operater sistema upravljanja otpadnom električnom i elektronskom opremom u Bosni i Hercegovini.

Vijesti i obavještenja

28 01.18.

Definicija Operatera sistema u Izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom


Na sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije BiH održanoj 09.11.2017. godine su usvojene Izmjene i dopune Zakona o upravljanju otpadom. Po prvi put je Zakonom uvedena definicija operatera sistema – pravnog lica koje po sistemu „produžene odgovornosti proizvođača“ ispunjava ciljeve za reciklažu i iskorištenje posebnih kategorija otpada; mogu ga osnovati samo pravna lica koja obavljaju svoju poslovnu aktivnost stavljanjem u promet proizvoda koji postaju posebne kategorije otpada. 

Zakonom je također uvedena nadležnost tržišnih inspektora, a kazne za nepostupanje po propisima su značajno povećane.

Tekst Izmjena i dopuna Zakona je objavljen u Službenim novinama FBiH broj 92/17 dana 29.11.2017. godine i možete ga preuzeti ovdje.


Arhiva