Kontakt
Saznaj više

Društvo ZEOS eko-sistem d.o.o. je prvi operater sistema upravljanja otpadnom električnom i elektronskom opremom u Bosni i Hercegovini.

Vijesti i obavještenja

Rezultati sakupljanja e-otpada u gradu Bugojno

14. February 2018.

U sklopu projekta Bugojno odvaja e-otpad, a Vi?, učestvuje osam obrazovnih institucija, koje se takmiče da sakupe najveću količinu električnog i elektronskog ...

Čisti i uredni ulični kontejneri za e-otpad

19. February 2018.

Dana 19.02.2018. su u saradnji sa firmom Aida-Commerce d.o.o. očišćeni kontejneri za e-otpad na lokacijama: Grbavička 14 (OŠ Grbavica 1) Azize Šaćirbegović ...

Sakupljena količina e-otpada u projektu Naviku usvojimo - EE otpad odvojimo!

13. February 2018.

U projektu Naviku usvojimo - EE otpad odvojimo je učestvovalo ukupno šest škola na području Općine Novo Sarajevo. Škole su se takmičile za prvo mjesto ...

Edukacija i veseli čas u U.G. Leptir Bugojno

13. February 2018.

U okviru našeg projekta Bugojno odvaja e-otpad, a Vi?, u saradnji sa gospodinom Borisom Jokićem iz U.G. Prijatelji prirode Eko Element Bugojno, dana 12.02.2018. ...

Infrastruktura sakupljanja e-otpada u Federaciji Bosne i Hercegovine

05. February 2018.

ZEOS eko-sistem d.o.o., u svojstvu ovlaštenog operatera sistema za zbrinjavanje otpadne električne i elektronske opreme na području Federacije Bosne i ...

Definicija Operatera sistema u Izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom

28. January 2018.

Na sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije BiH održanoj 09.11.2017. godine su usvojene Izmjene i dopune Zakona o upravljanju otpadom. Po prvi put je Zakonom ...

Aktivnosti u gradu Bugojno

25. January 2018.

Naši mladi ekolozi u gradu Bugojno i Udruženje Prijatelji prirode Eko Element Bugojno, u toku projekta Bugojno odvaja e-otpad, a Vi?, su bili zaista vrijedni ...

Izvoz opasnog e-otpada

23. January 2018.

Dana 22.01. i 23.01. su pripremljena za izvoz tri puna šlepera e-otpada, koji spada u kategoriju rashladnih uređaja.

Sređeni i čisti kontejneri za e-otpad u Općini Novo Sarajevo

19. January 2018.

Mjesec dana nakon postavljanja kontejnera za električni i elektronski otpad, koji se nalaze u Općini Novo Sarajevo, izvršeno je zbrinjavanje i analiza ...

Impresivni rezultati poslovanja društva ZEOS eko-sistem u 2017. godini!

10. January 2018.

ZEOS eko-sistem je u svojstvu operatera sistema, ovlaštenog od Federalnog ministarstva okoliša i turizma BiH, u toku 2017. godine na području Federacije Bosne ...

Sretni novogodišnji praznici 2018!

20. December 2017.

Dragi poslovni partneri,  Zahvaljujemo Vam se na odličnoj saradnji u toku prethodne godine i želimo Vama i članovima Vašeg kolektiva puno poslovnog ...

Manifestacija u Centru Vladimir Nazor

20. December 2017.

Nakon postavljanja specijalnih kontejnera za e-otpad, dana 18.12.2017. organizovana je manifestacija u velikoj sali Centra Vladimir Nazor, gdje je nakon pripremljenih ...

Prvi put u BiH, specijalni kontejneri za e-otpad!

18. December 2017.

Godišnje pojedinac generiše 6 kilograma e-otpada. Pravilno odlaganje je neophodno! U prosjeku je svaki stanovnik planete Zemlje prošle godine generirao ...

Promocija specijalnih kontejnera za e-otpad

16. December 2017.

Promocija postavljanja kontejnera namijenjenih za prikupljanje električnog i elektronskog (EE) otpada u dvorištu Centra „Vladimir Nazor“.

Svjetski dan zaštite zemljišta 5.12.2017.

16. December 2017.

U okviru realizacije projekta  „Naviku usvojimo – EE otpad odvojimo“ kojeg provodi Centar za okolišno održivi razvoj (COOR) u saradnji sa ZEOS ...

E-transformer u Sarajevu i Bugojnom!

11. December 2017.

U periodu od 1. do 8. decembra u Sarajevo i Bugojno je dolazio edukativni super kamion E-transformer. Vozilo je tu bilo u sklopu projekata Naviku usvojimo - ...

Specijalni kontejneri za e-otpad!

11. December 2017.

Specijalni kontejneri za e-otpad, u okviru projekta Naviku usvojimo - EE otpad odvojimo, koji se planiraju instalirati na području Općine Novo Sarajevo su ...

Prva faza izrade specijalnih kontejnera

07. December 2017.

Novi kontejneri za električni i elektronski otpad u Općini Novo Sarajevo su spremni, građani će u njih moći odlagati male kućanske aparate, IT opremu, ...

E-transformer dolazi u Sarajevo!

30. November 2017.

Obavještavamo građane, učenike osnovnih i srednjih škola i studente fakulteta da će dana 01.12.2017. godine u petak u Sarajevo doći edukativno, multimedijalno, ...

Analiza rezultata ankete u projektu Naviku usvojimo – EE otpad odvojimo

24. November 2017.

U toku trajanja projekta na području Općine Novo Sarajevo, koji se organizuje zajedno sa sa Centrom za okolišno održiv razvoj (COOR), bila je pripremljena ...

Izvoz otpadnih frižidera 20.11.2017.

21. November 2017.

Obavještavamo javnost da smo u toku mjeseca novembra organizovali izvoz cca 114 komada otpadnih frižidera u ukupnoj masi od cca 14.433 kilograma.   

Projekat: Bugojno odvaja e-otpad, a Vi?

10. November 2017.

Dana 09.11.2017. smo posjetili grad Bugojno gdje smo predstavili ekološki projekat odvojenog odlaganja električnog i elektronskog otpada pod nazivom Bugojno ...

Izvoz otpadnih frižidera na reciklažu

01. November 2017.

Obavještavamo javnost da smo u toku mjeseca Oktobra organizovali izvoz od cca 221 komada otpadnih frižidera ukupne mase cca 24.900 kg. Otpadni frižideri ...

Završetak projekta: Očistimo Općinu Ilidžu od e-otpada!

11. October 2017.

Dragi naši građani, obavještavamo Vas da je u sklopu naših aktivnosti podizanja svijesti i edukacije, od strane ZEOS eko-sistem d.o.o., završen još ...

ZEOS eko-sistem: Pozitivni rezultati izvještaja o operativnom djelovanju

11. September 2017.

ZEOS eko-sistem je od početka svog operativnog djelovanja do augusta 2017. godine, zahvaljujući svim učesnicima sistema, sakupio 4.883.343 kg e-otpada ...

Nalog za preuzimanje e-otpada!

30. August 2017.

Pozivamo sve kompanije, agencije i institucije da prilikom rashodovanja opreme istu ne odbacuju zajedno sa ostalim komunalnim otpadom, već da kontaktiraju ...

ZEOS eko-sistem: BESPLATNO PREUZIMANJE E-OTPADA

15. August 2017.

Operativni aspekt našeg društva ZEOS eko-sistem, između ostalog sastoji se i od toga da na zahtjev BESPLATNO preuzima e-otpad iz Vaše kompanije. 

Vaš ovlašteni operater sistema za električni i elektronski otpad!

24. July 2017.

Od svog osnivanja do danas specijalizirani smo u našoj djelatnosti, te ponosno možemo izjaviti da smo izgradili uređen sistem za izvještavanje, sakupljanje, ...

Dodjela nagrada iz kviza Znanjem do malih kućanskih aparata

08. June 2017.

U sklopu naših aktivnosti podizanja svijesti za građane Bosne i Hercegovine po pitanju, odlaganja, obrade i reciklaže električnog i elektronskog otpada ...

Rezultati nagradnog kviza: Znanjem do malih kućanskih aparata!

06. June 2017.

Dragi naši, u sklopu naših aktivnosti podizanja svijesti o e-otpadu, elektronskim izvlačenjem dobili smo sretne dobitnike nagradnog kviza: Znanjem do malih ...

Izvoz otpadnih frižidera 05.06.2017.

06. June 2017.

Obavještavamo javnost da je 05.06.2017. za Svjetski dan zaštite okoliša organizovan izvoz 94 komada otpadnih frižidera, koji se klasifikuju kao opasan otpad, ...

Svjetski dan zaštite okoliša 05.06.2017.

05. June 2017.

Obavještavamo građane Bosne i Hercegovine da je danas 05.6.2017. godine Svjetski dan zaštite okoliša. Tog se datuma obilježava godišnjica Konferencije ...

Akcija podizanja svijesti o e-otpadu: Znanjem do malih kućanskih aparata!

02. June 2017.

Poštovani učesnici, društvo ZEOS eko-sistem organizuje kviz znanja u vidu akcija podizanja svijesti građana o električnom i elektronskom otpadu, povodom ...

Zbrinjavanje i izvoz opasnog i štetnog e-otpada

17. May 2017.

Obavještavamo javnost da smo u toku mjeseca maja organizovali izvoz 207 komada opasnog elektronskog otpada, koji spada u grupu rashladnih uređaja, u ukupnoj ...

Edukacija i osvještavanje mladih – DAN PLANETE ZEMLJE

24. April 2017.

Danas 24.04.2017. smo posjetili vrtić Dječiji grad na Mojmilu, gdje smo pripremili za mališane interaktivnu prezentaciju sa ciljem predstavljanja pojma ...

Konferencija “Navike pojedinaca u pogledu upravljanja otpadom”

24. April 2017.

21. aprila 2017. u Ljubljani povodom obilježavanja Dana planete Zemlje održana je znanstvena konferencija pod nazivom “Navike pojedinaca u pogledu upravljanja ...

Dan planete Zemlje 22. april 2017.

21. April 2017.

Dan planete Zemlje (eng. Earth Day) obilježava se 22. aprila u više od 150 zemalja širom svijeta sa svrhom da se građanima planete Zemlje ukaže koliko ...

Ispunjavanje Zakonskih normi i zbrinjavanje opasnog i štetnog otpada

19. April 2017.

Obavještavamo javnost da smo u proteklih sedam dana organizovali izvoz u Austriju šest kamiona štetnog i opasnog otpada, veliki aparati za hlađenje, frižideri ...

Drugi izvoz frižidera na reciklažu u 2017. godini

04. April 2017.

U ponedjeljak, 04.03.2017. godine ZEOS eko-sistem nastavlja sa izvozom frižidera na reciklažu u Austriju. U ukupno 2 kamiona utovareno je 179 komada frižidera ...

Izvoz frižidera na reciklažu u Austriju

04. April 2017.

U petak, 31.03.2017. godine, ZEOS eko-sistem je nakon pauze zbog stavljanja Pravilnika o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda van snage, ...

Posjedujete e-otpad - mi smo prava adresa za vas!

10. January 2017.

 Ponosni smo da smo unatoč pravnom vakumu od 247 dana u 2016. godini uspjeli kontinuirano nastaviti sa preuzimanjem e-otpada, akcijama . . . 

Akcija sakupljanja e-otpada u Općini Visoko

01. December 2016.

Akciju prikupljanja elektronskog i električnog otpada na području Općine Visoko u saradnji sa predstavnicima mjesnih zajednica i JKP «Visoko» d.o.o. ...

Ponovno važenje Pravilnika

28. October 2016.

Obavještavamo Vas da je donešen je Pravilnik o stavljanju van snage pravilnika o prestanku važenja pravilnika o upravljanju otpadom od električnih i ...

Instalacija uličnih kontejnera za prikupljanje e-otpada i otpadnih baterija

26. August 2016.

ZEOS d.o.o. iz Ljubljane, jedan od osnivača ZEOS eko-sistema d.o.o.,  je 26. augusta 2016. godine u Sloveniji u okviru LIFE projekta pod nazivom „E-CIKLIRAJ“ ...

PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O UPRAVLJANJU OTPADOM OD ELEKTRIČNIH I ELEKTRONSKIH PROIZVODA

10. February 2016.

 Službene novine Federacije BiH, broj 8/16 Na osnovu odredbi člana 58. stav 8. Zakona o upravljanju otpadom ("Službene novine Federacije BiH", ...

E-Transformer stiže u Unsko-sanski kanton

01. December 2015.

 1. 12. 2015.  OŠ 25. novembar, Bihaćkih branilaca 7, Velika Kladuša  2. 12. 2015.   OŠ Bužim, Generala Izeta Nanića 35, Bužim 3. ...

Drugi izvoz frižidera u mjesecu novembru 2015

01. December 2015.

 ZEOS eko-sistem prvi ovlašteni operater sistema za upravljanje otpadnom električnom i elektronskom opremom i ove godine izvozi otpadne frižidere na ...

ZEOS eko-sistem – Okrugli sto na temu "Cirkularna ekonomija u Kantonu Sarajevu"

01. December 2015.

 24.11.2015 godine ogržan je Okrugli sto na temu "Cirkularna ekonomija u Kantonu Sarajevu" Pozivi za učešće na Okruglom stolu poslani su ...

Izvoz frižidera

27. November 2015.

 Kod OEEO često se suočavamo sa činjnicom da su toj opremi imali pristup neovlaštena lica. Nepropisno rastavljanje i odstranjivanje komponenti iz ove ...

Zeos eko-sistem na press konferenciji u okviru obilježavanja Evropske sedmice za smanjenje otpada 2015 ...

23. November 2015.

 EWWR je kampanja koja se već sedam godina održava u Evropi sa ciljem jačanja svijesti o potrebi smanjenja otpada. Promocija različitih aktivnosti ...

Prvi izvoz otpadnih sijalica

20. November 2015.

 U BiH svijest o važnosti pravilnog postupanja sa EE otpadom je u početnoj fazi i svi zajedno počinjemo biti svjesni da posebne grupe otpada imaju posebne ...

Održan prvi sastanak povodom implementacije projekta „EE – Transformer“

13. November 2015.

 Dana, 13. novembra 2015. godine u Bihaću u organizaciji Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sasnkog kantona održan ...

ZEOS eko-sistem na konferenciji Reciklažne industrije REC 2015

21. October 2015.

 ZEOS eko-sistem prisustvovao je konferenciji Reciklažne industrije REC 2015, 15. i 16. oktobra 2015 godine u Termani Laško, Slovenija.  Cilj konferencije ...

ZEOS d.o.o. obilježio 10 godina postojanja

21. October 2015.

 Društvo ZEOS d.o.o. obilježio je  desetu godišnjicu od osnivanja i organiziranog upravljanja otpadom od električnih i elektronskih proizvoda ...

Eko-dan obavještenje

19. October 2015.

 Ovim putem vas obavještavamo da će se zbog vremenskih uvjeta program Eko-dan održati 20.10.2015 godine u Međunarodnom centru za djecu i omladinu na ...

ZEOS eko-sistem na ZEPS-u

09. October 2015.

 ZEOS eko-sistem d.o.o. je jedan od učesnika ZEPS-a, najvećeg sajma u Bosni i Hercegovini. ZEPS sajmove obiđe u prosjeku između 40 i čak 70 hiljada ...

ZEOS d.o.o. Slovenija BEST of the BEST

09. June 2015.

 U Briselu 04.06.2015 godine ZEOS-u dodjeljena nagrada za najbolji LIFE projekat.

Završena posjeta E-transformera

12. May 2015.

 E- transformer su posjetili od 04.05 do 08.05.2015 godine građani i učesnici projekta „Pokreni se  – Opameti se“ na četiri lokacije. Ukupan ...

E-transformer u dvorištu O.Š. Osman Nuri Hadžić

07. May 2015.

Učenici Osnovne škole ''Osman Nuri Hadžić'' u dvorištu škole u sarajevskom naselju Dobrinja 04.05. i 05.05.2015 godine su posjetili E –transformer. ...

E-transformer stiže u Sarajevo

29. April 2015.

 4. maja od 14:00 do 18:00 sati - O.Š. Osman Nuri Hadžić – adresa: Lava Tolstoja 6 5.maja od 10:00 do 18:00 sati -  O.Š. Osman Nuri Hadžić ...

ZETRIS - igra za Android

15. April 2015.

ZETRIS igra je kreirana za Androide, a radi na principu selektivnog sakupljanja otpada od električne i elektronske opreme. U toku igre komadi EE opreme padaju ...

E-transformer - vozilo koje će vas očarati.

14. April 2015.

 E-transformer je kreiran 2012 godine i prvi put je predstavljen javnosti u okviru pojekta LIFE + koji je sufinansirala EU, a u saradnji sa našim suosnivačen ...

Uspiješno okončana akacija „Očistimo Ključ od električnog i elektronskog otpada“.

16. February 2015.

 ZEOS eko-sistem d.o.o. je uz saradnju JKP „Rad“ Ključ  organizovao akciju na cijelom podrućju Općine Ključ pod nazivom “Očistimo Ključ ...

Uspješna saradnja ZEOS eko-sistem sa MSŠ „Mladost“ Zenica

23. December 2014.

U utorak, 23.12.2014.godine predstavnici ZEOS eko-sistema su sa zadovoljstvom učenicima Mješovite srednje škole „Mladost“ Zenica prezentovali  ...

Važnost selektivnog odvajanja električne i elektonske otpadne opreme

05. December 2014.

Dana 05.12.2014.godine u prostorijama Privredne komore FBiH održan je okrugli sto na tamu: „Važnost selektivnog odvajanja električne i elektronske otpadne ...

Model upravljanja i postupanja sa otpadnom električnom i elektronskom opremom u Bosni i Hercegovini

03. December 2014.

Dana 03.12.2014. godine u prostorijama Privredne komore FBiH, u organizaciji ZEOS eko-sistem d.o.o. organizovan je okrugli sto na temu: „Model upravljanja ...

Implementacije Pravilnika o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda

09. May 2014.

Dana 09.05.2014. godine u Bihaću u organizaciji Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona i u saradnji sa ...

Dogovorena implementacija projekta za zbrinjavanje elektroničkog i električnog otpada

09. April 2014.

Dana 09. aprila 2014.godine u prostorijama operatera za zbrinjavanje električnog i elektroničkog otpada Zeos u Sarajevu, održan je sastanak kojem su prisustvovali ...

Specijalni ZEOS kontejneri za odvojeno prikupljanje E-otpada podstavljeni u velike tržne centre

03. February 2014.

Krajem 2013. godine društvo ZEOS eko-sistem d.o.o. je besplatno dostavilo u sve veće trgovačke centre, kao što su Konzum, Mercator, Bingo, Penny Plus ...

Seminar CETEOR

28. November 2013.

Društvo ZEOS eko-sistem d.o.o. u svojstvu ovlaštenog operatera sistema upravljanja otpadnom električnom i elektronskom opremom, sudjelovalo je kod prezentacije ...