Kontakt
Saznaj više

Društvo ZEOS eko-sistem d.o.o. je prvi operater sistema upravljanja otpadnom električnom i elektronskom opremom u Bosni i Hercegovini.

Zakonska regulativa

Obrasci

Napomena: Nalog je potrebno preuzeti, popuniti i dostaviti na našu e-mail adresu: info@zeos.ba
Ne popunjavati nalog u web pretraživaču, jer podaci neće biti sačuvani.
Otpad koji se predaje mora biti pripremljen na mjesto u blizini ulaza u najnižem području objekta. 

 
Nalog za preuzimanje e-otpada
 
Prateći list za OEEO
 
Izvještaj OEEO
 
Izjava za oslobađanje od plaćanja

Zakonska regulativa

 
Pravilnik o upravljanju sa otpadom od električnih i elektronskih proizvoda -214.55 KB
("Službene novine Federacije BiH" br. 87, dana 12.10.2012. godine)
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda
("Službene novine Federacije BiH" br. 107, dana 31.12.2014. godine)
 
Zakon o upravljanju otpadom -162.32 KB
("Službene novine Federacije BiH" br. 33/03 i 72/09)
Izmjene i dopune Zakona o upravljanju otpadom 92-17.pdf
("Službene novine Federacije BiH" br. 97/17)
 
Zakon o zaštiti okoliša -224.99 KB
("Službene novine FBiH" broj 38/09, 33/03 )
 
Direktiva Evropskog parlamenta i Vijeća 2002/96/EC
 
Direktiva Evropskog parlamenta i Vijeća 2012/19/EC