Kontakt
Saznaj više

Društvo ZEOS eko-sistem d.o.o. je prvi operater sistema upravljanja otpadnom električnom i elektronskom opremom u Bosni i Hercegovini.

Šta su štedne sijalice?

Štedna sijalica čak 50% ukupne energije pretvara u svjetlost te tako za djelovanje troši čak pet puta manje energije od obične sijalice. Manja potrošnja električne energije znači smanjenje zagađenja zraka s CO2 koji pritom nastaje.

Štedne sijalice moguće je čak 95% reciklirati. U postupku reciklaže se na siguran način odstrani i veoma mala količina žive pa je zbog toga veoma bitno da štedne sijalice odvojeno sakupljamo, u posebnim kontejnerima namijenjenim za sakupljanje štednih sijalica.

Tipovi sijalica

Linearne fluorescentne sijalice

Linearne fluorescentne sijalice

Fluorescentne sijalice drugih oblika

Fluorescentne sijalice drugih oblika

Kompaktne fluorescentne sijalice – neintegrirane

Kompaktne fluorescentne sijalice – neintegrirane

Kompaktne fluorescentne sijalice – integrirane

Kompaktne fluorescentne sijalice – integrirane

Visokointenzivne sijalice – visokotlačne (> 1 bar)

Visokointenzivne sijalice – visokotlačne