Kontakt
Saznaj više

Društvo ZEOS eko-sistem d.o.o. je prvi operater sistema upravljanja otpadnom električnom i elektronskom opremom u Bosni i Hercegovini.

Izvoz EEO – rashladni uređaji

Elektronski otpad sastoji se od širokog i rastućeg spektra elektronskih aparata i opreme. Tu spadaju aparati iz domaćinstva kao što su frižideri, klima uređaji, mobilni telefoni, hi-fi uređaji, televizori, računari i slično.

Elektronski otpad je postao problem velikih razmjera zbog dvije glavne karakteristike. Elektonski otpad je opasan jer sadrži preko hiljadu različitih supstanci, od kojih su mnoge otrovne i stvaraju ozbiljno zagađenje prilikom odlaganja, te se elektronski otpad stvara u alarmantnim količinama – zbog brzog zastarjevanja proizvoda.

Brz razvoj tehnologije doprinio je da potrošači rijetko kad odnose neispravne aparate na popravku, već ih jednostavno zamenjuju novim, jer je to jednostavnije i vrlo često jeftinije.

Trenutno, najveći dio elektronskog otpada završava na deponijama ili u spalionicama. Postoji inicijativa da se pređe sa spalionica na recikliranje, ali reciklaža često predstavlja nešto sasvim drugo - rastavljanje, drobljenje, paljenje, izvoz i slično. To je u većini slučajeva nekontrolisano i stvara dodatnu opasnost.

Na osnovu Zakona o upravljanju otpadom donesen je Pravilnik o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda („Službene novine br. 87/12 od 12.10.2012. godine“) (u daljem tekstu Pravilnik). Sa usvajanjem Pravilnika i Federacija Bosne i Hercegovine pridružila se naprednim evropskim državama u cilju zaštite životne sredine i očuvanje prirodnih resursa. Suština ovog Pravilnika je u obavezi proizvođača i uvoznika, distributera električne i elektronske opreme da sami obezbijede pravilno odlaganje električnih i elektronskih aparata na kraju njihove životne dobi.

Proizvođači i uvoznici električne i elektronske opreme širom Evrope ispunjavaju sve svoje zakonske obaveze propisane nacionalnim zakonskim i podzakonskim aktima, među ostalim i obaveze koje su određene Direktivom 2002/96/EZ Evropskog parlamenta i Vijeća o otpadnoj električnoj i elektronskoj opremi (poznatija kao WEEE Direktiva), a na osnovi koje je donešen i gore pomenuti Pravilnik.

Prema navedenom Pravilniku uvoznici i proizvođači električne i elektronske opreme imaju mogućnost prenosa obaveze upravljanja i zbrinjavanja otpadnom električnom i elektronskom opremom na ovlaštenog Operatera sistema. Operater sistema je pravno lice, koje se bavi aktivnostima upravljanja električnim i elektronskim otpadom i na čije ime je izdata dozvola za upravljanje električnim i elektronskim otpadom. Naše društvo, ZEOS eko-sistem d.o.o., prvi je ovlašteni operater sistema upravljanja otpadnom električnom i elektronskom opremom u Federaciji Bosne i Hercegovine, ovlašten od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma BiH. Društvo ZEOS eko-sistem počinje sa radom 2012. godine, a dozvolu za prikpljanje EE otpada dobija u maju 2013. godine.

U 2013. godini Društvo ZEOS eko-sistem bavi se sakupljanjem i skaldištenjem otpadne električne i elektronske opreme. U 2014. godini zbog nepostojeće infrastrukture otpadna elektronička i elektronska oprema ide na izvoz, a u pitnaju su rashladni uređaji.

Nakon svih prikupljenih dozvola od strane BiH i zemalja EU kroz koje se izvozi i prolazi EE otpad, u junu 2014. godine izvezena je prva količina rashladnih uređaja na reciklažu u zemlje EU, tačnije u Austriju, gdje su sastavni dijelovi rashladnih uređaja obrađeni na ekološki prihvatljiv način.