Kontakt
Saznaj više

Društvo ZEOS eko-sistem d.o.o. je prvi operater sistema upravljanja otpadnom električnom i elektronskom opremom u Bosni i Hercegovini.

Drugi o nama

24 02.16.

ZEOS eko-sistem uspostavio 16 centara za selektivno prikupljanje EE otpada


 ZEOS eko-sistem prvi operater sistema za upravljanje otpadnom električnom i elektronskom opremom na teriroriji Federacije Bosne i Hercegovine direktno pridonosi očuvanju ljudskog zdravlja, smanjenju deponijskog prostora, očuvanju prirode i smanjenju potražnje za prirodnim sirovinama, a sve kroz sistem upravljanja i zbrinjavanja električnog i elektronskog otpada.


Arhiva