Kontakt
Saznaj više

Društvo ZEOS eko-sistem d.o.o. je prvi operater sistema upravljanja otpadnom električnom i elektronskom opremom u Bosni i Hercegovini.

Drugi o nama

11 01.16.

ZEOS eko-sistem i Pravilnik o upravljanju otpadnom elektronskom opremom


 Na osnovu Zakona o upravljanju otpadom donesen je Pravilnik o upravljanju sa otpadom od električnih i elektronskih proizvoda (»Službene novine FBiH« br. 87/12 i 107/14), a koji je stupio na snagu 20.10.2012. godine, te koji obvezuje proizvođače i uvoznike na upravljanje i zbrinjavanje OEEO po principu produžene odgovornosti proizvođača.

 LINK: http://manager.ba/clanak/zeos-ekosistem-i-pravilnik-o-upravljanju-otpadnom-elektricnom-i-elektronskom-opremom


Arhiva