Kontakt
Saznaj više

Društvo ZEOS eko-sistem d.o.o. je prvi operater sistema upravljanja otpadnom električnom i elektronskom opremom u Bosni i Hercegovini.

Drugi o nama

19 01.16.

KARIKE U LANCU RECIKLAŽE: Sakupljanje otpada, izdvajanje, prerada i izrada novog proizvoda


 Sakupljanje otpada, izdvajanje, prerada i izrada novog proizvoda su karike u lancu reciklaže. Otpad nije dovoljno samo smanjivati i izbjegavati. Potrebno ga je razdvajati na mjestu nastanka prema vrstama otpada, jer samo odvojeno sakupljeni otpad može se ponovno upotrijebiti.

 LINK: http://www.manager.ba/clanak/karike-u-lancu-reciklaze-sakupljanje-otpada-izdvajanje-prerada-i-izrada-novog-proizvoda


Arhiva