Kontakt
Saznaj više

Društvo ZEOS eko-sistem d.o.o. je prvi operater sistema upravljanja otpadnom električnom i elektronskom opremom u Bosni i Hercegovini.

Registracija sakupljača

Osnovni podaci o pravnom licu

@

Dozvola za upravljanje otpadom

Podaci ovlaštenog lica koje predstavlja pravno lice

@

Pristup ZEOS portalu

@