Zakon i pravilnik

Pogledajte i preuzmite zakonsku regulativu koja uređuje oblast upravljanja električnim i elektronskim otpadom.

Pravilnik o upravljanju sa otpadom od električnih i elektronskih proizvoda
("Službene novine Federacije BiH", broj 23, od dana 31.03.2023. godine)
Zakon o upravljanju otpadom
("Službene novine Federacije BiH", broj 33/03)
Zakon o Izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom
(„Službene novine Federacije BiH“, broj 72/09)
Zakon o Izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom
("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", br. 92/17)
Zakon o zaštiti okoliša
("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 15/21, od dana 24.2.2021)

Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom u Republici Srpskoj - posebne kategorije otpada (latinica)
("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 70/20, dana 16.07.2020.)

Ispravka Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o upravljanju otpadom
("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 65, 13.07.2021.)


Uredba o kriterijima za obračun i način plaćanja naknada za proizvode koji nakon upotrebe postaju ambalažni otpad i električni i elektronski otpad 
("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 104-22)

Direktiva Evropskog parlamenta i Vijeća 2002/96/EC
Direktiva Evropskog parlamenta i Vijeća 2012/19/EC
Podijeli sadržaj