Predaj e-otpad

Već ste ranije predavali e-otpad preko našeg servisa i imate korisnički račun ili želite napraviti novi? Prijavite se ovdje, besplatno je. Ovaj dio je samo za predaju električnog i elektronskog otpada.

Prijavi se / napravi korisnički račun

GRAĐANI

Svi smo se nekad zapitali gdje odložiti ili predati električni i elektronski / elektro / e-otpad /stare aparate?

Građani svoj e-otpad mogu predati u bilo koji ZEOS-ov ulični kontejner ili Zeleni namještaj, a velike aparate mogu dovući i na neko od naših reciklažnih dvorišta, svi kontejneri za električni i elektronski otpad se nalaze na karti ispod.

 

U toku je projekat Sakupljanje od vrata do vrata, više informacija o projektu pročitajte ovdje.  Ukoliko želite koristiti besplatnu uslugu preuzimanja e-otpada iz vašeg doma popunite nalog ovdje, vaša obaveza je da e-otpad pripremite u kesu da se ne rasipa, a u slučaju da predajete veliki aparat dužni ste isti iznijeti ispred svog ulaza na dogovoreni termin, preuzimanje vrši brza pošta, koja aparat sa ulaza uz pomoć posjednika utovara u kombi. Maksimalna težina je do 20 kg, koju može ponijeti jedna osoba. U slučaju da je aparat veliki i da ga ne može ponijeti jedna osoba, operater zadržava pravo da narudžbu za preuzimanje ne realizuje. Uzmite u obzir da je usluga dodatna i besplatna, te da na dogovoreni dan trebate biti na adresi zbog preuzimanja,  prevoznik će vas uvijek kontaktirati prije dolaska na adresu. Ljubazno Vas molimo, ukoliko znate da pristup vašoj lokaciji nije moguć sa kombijem, da ne popunjavate narudžbu za preuzimanje e-otpada, jer ista zbog tehničkih ograničenja neće moći biti izvršena.

Građani napravite narudžbu ovdje

PRAVNA LICA

Pravna lica u FBiH svoj električni otpad mogu također besplatno predati u ZEOS eko-sistem d.o.o. na reciklažu, za količine 150 kg i više organizovano je besplatno preuzimanje sa adrese (posjednik e-otpada je dužan e-otpad pripremiti kod ili ispred ulaza u objekat, osim ukoliko želi platiti uslugu iznošenja), manje količine e-otpada posjednik dovozi na neko od reciklažnih dvorišta Operatera sistema.

U oba navedena slučaja popunjava se Nalog za preuzimanje.

Pravna lica popunite nalog ovdje

Posjednik e-otpada dobiva potrebnu dokumentaciju o preuzimanju, a ovlašteni sakupljač ukoliko je potrebno ovjerava i zapisnik pripremljen od strane posjednika e-otpada. Zapisnik o predaji treba da odgovara predatoj opremi, u suprotnom neće moći biti ovjeren. Zapisnik o predaji e-otpada se može dostaviti nakon poslanog elektronskog naloga na našu e-mail adresu info[at]zeos.ba, kako bi posjednik na dan preuzimanja isti dobio ovjeren. Zapisnik ovjerava ovlašteni sakupljač operatera ZEOS eko-sistem d.o.o.

Za sva pitanja možete nas kontaktirati ovdje.

Ulični e-kontejneri postoje u sljedećim općinama: Centar Sarajevo, Goražde, Gračanica, Hadžići, Ilidža, Ilijaš, Konjic, Mostar, Novi Grad Sarajevo, Novo Sarajevo, Stari Grad Sarajevo, Vogošća


U reciklažno dvorište možete
odložiti


U zeleni namještaj možete
odložiti


U ulični kontejner možete
odložiti


Velike kućanske aparate
Rashladne uređaje i aparate
Male kućanske aparate
TV - monitore
Plinske i fluorescentne sijalice


Male aparate i IT opremu (20x12 cm)
Mobitele i baterije
Plinske i fluorescentne sijalice


Male aparate i IT opremu (45x45 cm)
Mobitele i baterije

 

 

Podijeli sadržaj