Zakonska regulativa

Od 12.10.2012. godine donesen je Pravilnik o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda. Navedeni Pravilnik se temelji na osnovu Zakona o upravljanju otpadom i odnosi se na uspostavljanje sistema upravljanja (preuzimanje, sakupljanje i obrada) električnim i elektronskim otpadom, načinom izvještavanja o plasiranim/prodatim električnim i elektronskim proizvodima na tržištu, definiše učesnike sistema (operatera, sakupljače, proizvođače, uvoznike, distributere).

Kompletnu zakonsku regulativu vezanu za termin električni i elektronski otpad kao i električna i elektronska oprema / proizvodi / uređaji možete preuzeti ovdje.

Podijeli sadržaj