Kako su kompanije u FBiH dužne zbrinjavati električni otpad?

Za zbrinjavanje električnog otpada u FBiH nadležno je društvo ZEOS eko-sistem d.o.o., koje je za sva pravna lica i institucije obezbijedilo tu uslugu BESPLATNO, ukoliko se popuni elektronski nalog putem web stranice na linku: http://bit.ly/38o3692.

Saznaj više

Gdje završava e-otpad iz uličnih kontejnera?

Trenutno u FBiH postoji 105 lokacija gdje građani mogu odložiti svoj električni otpad. Od toga su postavljena 32 ulična kontejnera, čiji se sadržaj prazni od strane ovlaštenog operatera ZEOS eko-sistem i odvozi direktno na reciklažu.

Saznaj više

**🔔 NOVOST  ZA  RECIKLAŽNO  DVORIŠTE 🎈

  🎁 Svi građani koji donesu svoj uređaj (mali ili VELIKI) na naše reciklažno dvorište na Otoci, ul. Džemala Bijedića 144 (bivša pijaca Texa) i popune kupon dobiti će ZEOS 🎀 poklon na svoju kućnu adresu.

Saznaj više

Godišnji izvještaji

Ne gomilaj - recikliraj!