Gdje sa e-otpadom

GRAĐANI

Svi smo se nekad zapitali gdje odložiti ili predati električni i elektronski / elektro / e-otpad /stare aparate?

Građani svoj e-otpad mogu predati u bilo koji ZEOS-ov ulični kontejner ili Zeleni namještaj, a velike aparate mogu dovući i na neko od naših reciklažnih dvorišta, sve lokacije se nalaze prikazane na karti ispod. Trenutno je u toku i pilot projekat za preuzimanje e-otpada sa adrese građana, na području Općine Stari Grad, koji se realizuje po osnovu Naloga za preuzimanje. Ova usluga je besplatna, a građanin je dužan svoj e-otpad pripremiti kod ili ispred ulaza u objekat.

PRAVNA LICA

Pravna lica svoj električni otpad mogu također besplatno predati u ZEOS eko-sistem d.o.o. na reciklažu, za količine 150 kg i više organizovano je besplatno preuzimanje sa adrese (posjednik e-otpada je dužan e-otpad pripremiti kod ili ispred ulaza u objekat, osim ukoliko želi platiti uslugu iznošenja), manje količine e-otpada posjednik dovozi na neko od reciklažnih dvorišta Operatera sistema.

U oba navedena slučaja popunjava se Nalog za preuzimanje.

Posjednik e-otpada dobiva potrebnu dokumentaciju o preuzimanju, a ovlašteni sakupljač ukoliko je potrebno ovjerava i zapisnik pripremljen od strane posjednika e-otpada. Zapisnik o predaji treba da odgovara predatoj opremi, u suprotnom neće moći biti ovjeren.

Za sva pitanja možete nas kontaktirati ovdje.

 

 

Lokacije uličnih kontejnera za e-otpad u Federaciji Bosne i Hercegovine:
 

Općina

Ulica

Dodatno

Centar

Hamdije Kreševljakovića

Okretaljka Drvenija

Centar

Ul. Kapitol br. 12.

Kapitol, u blizini Vječne vatre

Centar

Husrefa Redžića preko puta broja 12.

Ciglane, kod komunalnih kontejnera

Goražde

Ferida Dizdarevića

Ispred Kantonalne bolnice

Gračanica

Patriotske lige

U blizini Grin-a

Gračanica

Bosanskih kraljeva

U blizini kovačnice

Gračanica

Riječka

Zeleni otok

Hadžići

Ulica Džamijska

U blizini BH Telecom

Ilidža

Barska 59-I

Ilidža, Waves Centar

Ilijaš

Kakanjska 5.

U blizini Općine Ilijaš

Konjic

Maršala Tita 62.

U blizini Općine Konjic

Konjic

Trg državnosti, gradska pijaca

Gradska pijaca

Mostar

Zalik 4b.

Kod komunalnih kontejnera

Mostar

Kralja Tomislava 9.

Kod OŠ Petra Bakule

Novi Grad

Gradačačka 1.

Kod TC Otoka

Novi Grad

Trg solidarnosti

Alipašino polje, u blizini TC Mercator

Novi Grad

Adija Mulabegovića 17.

Vojničko polje, zeleni otok

Novi Grad

Trg grada Prato 8.

Dobrinja, u blizini BH Pošte

Novi Grad

Salke Lagumdžije 14.

Dobrinja, kod TC Mercator

Novi Grad

Semira Frašte 9.

Alipašino polje, u blizini Toplane Sarajevo

Novo Sarajevo

Paromlinska, raskrsnica sa Envera Šehovića

Malta, kod Gorenje Commerce

Novo Sarajevo

Džemala Bijedića 73.

Čengić Vila, zeleni otok

Novo Sarajevo

Azize Šaćirbegović 80.

Centar Vladimir Nazor

Novo Sarajevo

Ložionička 16.

Garaža TC Mercator

Novo Sarajevo

Topal Osman-paše 14.

U blizini slastičarne Palma

Novo Sarajevo

Hamdije Čemerlića 45.

U blizini restorana Paper Moon

Novo Sarajevo

Zmaja od Bosne 7.

Smetljarnik Importanne centra

Stari Grad

Zelenih beretki, preko puta broja 10.

Preko puta Općine Stari Grad

Stari Grad

Bistrik iznad broja 50.

Ispod OŠ Edhem Mulabdić

Stari Grad

Safvet-bega Bašagića 69.

Kod bivše Kineme, zeleni otok

Vogošća

Ulica 24. juna

Naselje Rosulje

Vogošća

Igmanska

Okretaljka, kod pekare Aspek

 

Podijeli sadržaj