Grupe e-otpada

Stari aparati / električni i elektronski / elektro / e-otpad je skraćeni naziv za sve otpadne električne i elektronske uređaje i opremu, odnosno aparate koji se više ne koriste.

Električna i elektronska oprema i uređaji predstavljaju sve proizvode koji su za svoje pravilno djelovanje ovisni o električnoj energiji ili elektromagnetskim poljima kao i oprema za proizvodnju, prijenos i mjerenje struje ili jačine elektromagnetskog polja, a namijenjena je korištenju pri naponu koji ne prelazi 1.000 V za izmjeničnu i 1.500 V za istosmjernu struju i ne uključuje ambalažu.

Električni i elektronski otpad se zbrinjava besplatno od pravnih lica, na osnovu kontakta putem Naloga za preuzimanje, putem našeg telefona +387 33 628 606 ili e-maila info@zeos.ba. Građani svoj e-otpad mogu odložiti u bilo koji naš kontejner ili reciklažno dvorište bez naknade.

Prema mjestu nastanka e-otpad može biti od građana i pravnih lica, a dijeli se u pet grupa:

 • RH - Rashladni uređaji (Razred 1  - Oprema za izmjenu temperature )
 • TV - monitori (Razred 2-Ekrani, monitori i oprema koja sadrži ekrane površine veće od 100 cm2)
 • Sijalice - Fluo i ostale plinske sijalice (Razred 3 - Sijalice )
 • VKA - Veliki kućanski aparati (Razred 4 - Velika oprema koja uključuje ali se ne ograničava na podrazred )
 • MKA - Mali kućni kućanski aparati (Razred 5 - Mala oprema i 6 - Mala i IT telekomunikacijska oprema)
Električni i elektronski otpad (e-otpad) po razredima:
 1. Oprema za izmjenu temperature 
 2. Ekrani, monitori i oprema koja sadrži ekrane površine veće od 100 cm2
 3. Sijalice 
 4. Velika oprema koja uključuje, ali se ne ograničava na podrazred
 5. Mala oprema koja uključuje ali se ne ograničava na podrazred
 6. Mala i IT telekomunikacijska oprema (nijedna vanjska dimenzija nije veća od 50 cm)

Razred 1

Oprema za izmjenu temperature

Podrazred
1.1 Hladnjaci/frižideri
1.2 Zamrzivači
1.3 Oprema za automatsko izdavanje hladnih proizvoda
1.4 Oprema za kondicioniranje/klimatizaciju zraka
1.5 Oprema za odvlaživanje zraka
1.6 Toplinske pumpe
1.7 Uljni radijatori i druga oprema za izmjenu topline u kojoj se za izmjenu temperature koriste druge tekućine osim vode
1.8 Ostala oprema koja po opisu spada u ovaj razred, a nije nabrojana u predhodnim stavkama

Razred 2
Ekrani, monitori i oprema koja sadrži ekrane površine veće od 100 cm2

Podrazred
2.1 Zasloni/ekrani
2.2 Televizori
2.3 LCD foto okviri
2.4 Monitori
2.5 Prijenosni računari-laptop
2.6 Notebook
2.7 Tableti
2.8 Ostala oprema koja po opisu spada u ovaj razred, a nije nabrojana u predhodnim stavkama

Razred 3
Sijalice

Podrazred
3.1 Ravne fluorescentne sijalice
3.2 Kompaktne fluorescentne sijalice
3.3 Fluorescentne sijalice
3.4 Sijalice s izbijanjem, uključujući visokointenzivne sijalice s natrijevim parama i sijalice s metalnim parama
3.5 Niskointenzivne natrijeve sijalice
3.6 LED sijalice ili rasvjeta
3.7 Ostala oprema koja po opisu spada u ovaj razred, a nije nabrojana u predhodnim stavkama

Razred 4
Velika oprema koja uključuje ali se ne ograničava na

Podrazred
4.1 Mašine za pranje veša
4.2 Sušilice veša za pletenje i tkanje
4.3 Mašine za pranje posuđa
4.4 Kuhinjske peći
4.5 Električni štednjaci
4.6 Električne ploče za grijanje
4.7 Rasvjetna tijela
4.8 Oprema za reprodukciju zvuka
4.9 Muzička oprema
4.10 Uređaji za pletenje i tkanje
4.11 Velika računala
4.12 Veliki pisač
4.13 Oprema za kopiranje
4.14 Veliki automati s kovanicama za igre na sreću
4.15 Veliki medicinski uređaji (oprema za zračenje, oprema za kardiologiju, aparati za dijalizu sa kiseonikom, drugi veliki aparati za otkrivanje, sprječavanje, praćenje, tretiranje, olakšavanje bolesti, povreda ili nemoći)
4.16 Veliki instrumenti za praćenje i kontrolu
4.17 Veliki uređaji za automatsko izdavanje novca
4.18 Fotonaponske ploče
4.19 Ostala oprema koja po opisu spada u ovaj razred, a nije nabrojana u predhodnim stavkama

Razred 5
Mala oprema koja uključuje, ali se ne ograničava na

Podrazred
5.1 Usisivači
5.2 Uređaj za čišćenje tepiha
5.3 Uređaj za šivanje
5.4 Rasvjetna tijela
5.5.Mikrovalni uređaj
5.6 Oprema za ventilaciju
5.7 Pegle
5.8 Tosteri
5.9 Električni noževi
5.10 Električna kuhala za vodu
5.11 Satovi i ručni satovi
5.12 Električni aparati za brijanje
5.13 Vage
5.14 Uređaj za njegu kose i tijela
5.15 Kalkulatori
5.16 Radioaparati
5.17 Videokamere
5.18 Videorekorderi
5.19 Hi-fi uređaji
5.20 Muzički instrumenti
5.21 Oprema za reprodukciju zvuka ili slike
5.22 Električne i elektroničke igračke
5.23 Sportska oprema
5.24 Kompjuteri za biciklizam,ronjenje,trčanje, veslanje,itd
5.25 Detektori dima
5.26 Regulatori grijanja
5.27 Termostati
5.28 Mali električni i elektronički alati
5.29 Mali medicinski uređaji (laboratorijska oprema za dijagnostiku in vitro, aparati za analizu, Aparati za hlađenje, Aparati za testiranje oplodnje, Aparati za testiranje oplodnje, Drugi mali aparati za otkrivanje, sprječavanje, praćenje, tretiranje, olakšavanje bolesti, povreda)
5.30 Mali instrumenti za praćenje i kontrolu
5.31 Mali uređaj za automatsko izdavanje proizvoda
5.32 Mali uređaj s ugrađenim fotonaponskim pločama
5.33 Ostala oprema koja po opisu spada u ovaj razred, a nije nabrojana u predhodnim stavkama

Razred 6
Mala IT i telekomunikacijska oprema (nijedna vanjska dimenzija nije veća od 50 cm)

Podrazred
6.1 Mobilni telefoni
6.2 GPS uređaj
6.3 Džepni kalkulator
6.4 Ruteri
6.5 Lični kompjuteri
6.6 Pisači
6.7 Telefoni
6.8 Ostala oprema koja po opisu spada u ovaj razred, a nije nabrojana u predhodnim stavkam

Podijeli sadržaj