Zašto izabrati ZEOS eko-sistem

Višegodišnje iskustvo u poslu menadžmenta, statističkih analiza praćenja toka plasmana nove električne i elektronske opreme, kao i zbrinjavanja električnog i elektronskog otpada stvorili su nam uslove prepoznatljivog sistema upravljanja e-otpadom u našoj državi. ZEOS eko-sistem d.o.o. je od Federalnog ministarstva okoliša i turizma BiH, ovlašten da bude Operater sistema za Federaciju Bosne i Hercegovine.

Svim našim Obveznicima sistema smo omogućili pravnu podršku, savremenu i prilagođenu elektronsku aplikaciju, odnosno sistem za izvještavanje prodatih električnih i elektronskih proizvoda, a naš menadžment upravljanja troškovima omogućava niže naknade za sve buduće i trenutne Obveznike sistema. Ostavljamo prostor i za zajedničke marketing aktivnosti po pitanju podizanja svijesti i aktivnosti sakupljanja e-otpada.

Napravili smo jednak sistem za sve učesnike, efikasan, dugoročno stabilan i održiv. Pored toga na osnovu elektronskog Naloga za preuzimanje e-otpada vrši se besplatno zbrinjavanje kompletnog e-otpada naših Obveznika sistema i drugih pravnih lica uključujući i transport u slučaju većih količina. Kompletan proces se vrši uz odgovarajuću dokumentaciju.

Pružamo kvalitetnu uslugu i podršku koja naše Obveznike sistema rješava stresa, a ujedno garantuje ispunjenje njihovih obaveza propisanih Zakonom i Pravilnikom. Ove pogodnosti se ne naplaćuju dodatno.

Naša EKO porodica trenutno broji preko 200 velikih, srednjih i malih Obveznika sistema, koji se bave prodajom električne i elektronske opreme i redovno izvršavaju svoje obaveze, sa preko 3330 naloga za preuzimanje e-otpada od svih pravnih lica širom Federacije Bosne i Hercegovine.

Naš Obveznik sistema postajete potpisivanjem Ugovora o prenosu obaveze upravljanja i zbrinjavanja otpadne električne i elektronske opreme.

Forma za besplatne konsultacije

Sa ciljem razvoja i unapređenja našeg poslovanja svim budućim i postojećim Obveznicima sistema omogućili smo besplatne konsultacije u vezi ove Zakonske regulative. Za rezervaciju Vašeg termina popunite obrazac ispod:

Podijeli sadržaj