Projekti

Otvoreno reciklažno dvorište za električni otpad na Otoci

05.02.2020.

Korak naprijed i otvaranje reciklažnog dvorišta za električni i elektronski otpad

Sa početkom 2020. godine ZEOS eko-sistem je uspostavio 104 mjesta za preuzimanje e-otpada od toga je ukupno 32 ulična kontejnera, 107 komada Zelenog namještaja u trgovačkim centrima, 26 reciklažnih dvorišta kod sakupljača u 35 općina Federacije Bosne i Hercegovine. 

Sve ove lokacije o našoj infrastrukturi su dostupne putem naše web stranice www.zeos.ba.

Za pravna lica obezbijeđeno je i besplatno zbrinjavanje, a potrebno je samo popuniti nalog na našoj stranici.

Sa obzirom da su ulični kontejneri i zeleni namještaj namijenjeni za odlaganje aparata manjih dimenzija, kao što su, mali kućanski aparati, IT oprema, alati, razni instrumenti i električne igračke pojavila se potreba za uređenjem novog mjesta za  preuzimanje e-otpada većih dimenzija, kao što su veš mašine, šporeti, frižideri, TV – monitori, ali i sijalice, a također građani ovdje mogu predati aparate manjih dimenzija.

Ovo reciklažno dvorište je vizualno prilagođeno (user – friendly) i lokacijski pristupačno našim građanima, a sav otpad koji se prikupi kroz naš sistem biti će propisno zbrinut u državi i inozemstvu, do sada smo zbrinuli preko 10.000 tona e-otpada, prvi u Bosni i Hercegovini izvezli preko 130.000 komada otpadnih sijalica, koje su opasne po zdravlje i okolinu ljudi zbog žive koju sadrži u sebi, također smo izvezli preko 4.000 komada rashladnih uređaja i preko 1.200  komada TV-monitora.

Radno vrijeme i lokacija

Uređenje reciklažnog dvorišta je nastavak uspješne saradnje između firme C.I.B.O.S. d.o.o. Sarajevo koja je lider u oblasti upravljanja otpadom u regiji i operatera ZEOS eko-sistem, ista ima za cilj jačanje društvene svijesti o odgovornom zbrinjavanju otpada, a samim tim i podizanja svijesti o obavezi pravilnog odlaganja električnog i elektronskog otpada.

Adresa reciklažnog dvorišta je Džemala Bijedića 144, a radno vrijeme je od ponedjeljka do subote u terminu od 07,30 do 16,00.

Ostale aktivnosti i važnost postojanja operatera sistema

ZEOS eko-sistem d.o.o. je do sada radio aktivnosti podizanja svijesti sa preko 120 škola i u kojima je bilo preko 58.000 učesnika.

Također smo partner međunarodnog projekta Eko – škole u 2020. godini, zajedno sa Udruženjem Inkubator društvenih inovacija MUNJA. Ovaj projekat će da ostvari veliki domet u smislu prenosa ovih važnih informacija o reciklaži našim najmlađima kroz mrežu od 40 škola, svim školama ćemo omogućiti pravilnu reciklažu električnog i elektronskog otpada.
 

Uticaj zajednice u rješavanju ekoloških problema i planovi za budućnost

Ovim putem pozivamo građane da nas podrže na našim društvenim medijima, ali i da svoj otpad pravilno odvajaju u naše kontejnere i reciklažna dvorišta. Nijedan uređaj iz naše infrastrukture neće završiti na deponiji.

Sa obzirom da električni otpad predstavlja ozbiljan problem, jer iz godine u godinu njegova količina raste velikom brzinom, 52 miliona tona je brojka koja se očekuje da će se generisati do 2021. godine, odnosno 6,8 kg/stanovniku na svjetskom nivou. Bosna i Hercegovina mora biti spremna za ove svjetske posljedice velike proizvodnje električnih uređaja zbog toga je naš plan u narednom periodu raditi na povećanju broja infrastrukture u vidu uličnih kontejnera, kanti za e-otpad, kao i mobilnog reciklažnog dvorišta. Cilj nam je uključiti sva komunalna preduzeća u naš sistem, ne želimo niti jedan uređaj da završi na deponiji, predstavljajući opasnost po zdravlje i život naših građana.

Pogledaj sve novosti

Podijeli sadržaj