Aktivnosti

Važnost selektivnog odvajanja električne i elektonske otpadne opreme

05.12.2014.

Dana 05.12.2014.godine u prostorijama Privredne komore FBiH održan je okrugli sto na tamu: „Važnost selektivnog odvajanja električne i elektronske otpadne opreme“.

Pored ZEOS eko-sistem d.o.o. koji je organizator ovog događaja, prisustvovali su predstavnici Federalnog ministarstva okoliša i turizma BiH, ovlašteni sakupljač, te komunalna preduzeća zbog kojih je i organizovan okrugli sto na ovu temu. Tom prilikom, prisutni su imali priliku da se detaljnije upoznaju sa odredbama Pravilnika o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda („Službene novine br. 87/12 od 12.10.2012. godine“), modelom saradnje komunalnih preduzeća i ovlaštenih sakupljača, kao i ulogom ovlaštenog operatera ZEOS eko-sistem d.o.o.. Kroz prezentaciju „Novi pristup odvojenom sakupljanju otpadne električne i elektronske opreme uz saradnju ovlaštenog operatera sistema i komunalnih preduzeća u FBiH“, ZEOS eko-sistem je predstavio svoj dosadašnji rad od perioda kada je Pravilnik stupio na snagu, odnosno od 20.10.2012.godine. Detaljno je objašnjeno na koji se način Pravilnik primjenjuje u praksi, kao i vid saradnje koja želi da se ostvari sa komunalnim preduzećima u BiH.

Pogledaj sve novosti

Podijeli sadržaj