Aktivnosti

Akcija sakupljanja e-otpada u Općini Visoko

01.12.2016.

Akciju prikupljanja elektronskog i električnog otpada na području Općine Visoko u saradnji sa predstavnicima mjesnih zajednica i JKP «Visoko» d.o.o. Visoko i ovlaštenog operatera ZEOS eko-sistem d.o.o. Sarajevo

 

Općinska služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina je pokrenula akciju prikupljanja elektronskog i električnog otpada na području Općine Visoko u saradnji sa predstavnicima mjesnih zajednica i JKP «Visoko» d.o.o. Visoko.

Akcija je počela 19.11.2016. godine na području MZ Gračanica, MZ Podvinci i MZ Bulčići (Općina Visoko), a ostale MZ će biti realizovane u narednom periodu  prema ranije dogovorenom rasporedu za svaku mjesnu zajednicu.

Podršku akciji zbrinjavanja e-otpada u Općini Visoko pružio je i ovlašteni operater ZEOS eko-sistem d.o.o. Sarajevo koji će preuzeti otpad na dalje zbrinjavanje kako ne bi završio na deponiji i sl.

E-otpad je opasan po zdravlje ljudi i okoliš.  

Pogledaj sve novosti

Podijeli sadržaj