Aktivnosti

E-transformer u Sarajevu i Bugojnom!

11.12.2017.

U periodu od 1. do 8. decembra u Sarajevo i Bugojno je dolazio edukativni super kamion E-transformer. Vozilo je tu bilo u sklopu projekata Naviku usvojimo - EE otpad odvojimo, kojeg radimo u saradnji sa Centrom za okolišno održiv razvoj uz podršku Općine Novo Sarajevo i Bugojno odvaja e-otpad, a Vi?, kojeg radimo u saradnji sa Prijateljima prirode Eko Element Bugojno i podršku Općine Bugojno. 

Drago nam je što su građani svjesni da je odvojeno sakupljanje e-otpada vrlo bitno. U skladu sa tim pripremljena su tri kontejnera za područje Općine Novo Sarajevo, gdje će se moći odlagati e-otpad.
E-otpad se mora pažljivo tretirati, odvojeno sakupljati i reciklirati zbog svojih korisnih, ali i opasnih komponenti. Svakim pravilno odloženim električnim ili elektronskom uređajem građani direkno utiču na očuvanje svog vlastitog zdravlja, tla, vode, zraka i stvaranja novog "zelenog" radnog mjesta u reciklažnom sektoru Bosne i Hercegovine.
 
Slike zabilježene prilikom posjete E-transformera možete pogledati ovdje.
E-otpad koji će se moći odlagati u specijalne kontejnere možete pogledati ovdje.

Kada se kontejneri napune građani nas mogu obavijestiti da ih je potrebno isprazniti. Kontakt telefon: 033 628 606
E-mail: info@zeos.ba


 

Pogledaj sve novosti

Podijeli sadržaj