Aktivnosti

Izvoz opasnog e-otpada

23.01.2018.

Dana 22.01. i 23.01. su pripremljena za izvoz tri puna šlepera e-otpada, koji spada u kategoriju rashladnih uređaja.

U ova prva tri izvoza u 2018. godini ukupno je izvezeno cca 19.520 kilograma na reciklažu u Austriju.

Frižideri i zamrzivači su vrlo opasni zbog freona i pur pjene koja se nalazi u njima i zbog toga se moraju pažljivo tretirati i posebno reciklirati.

ZEOS eko-sistem je jedino društvo u Bosni i Hercegovini, koje je ikada izvezlo i koje kontinuirano izvozi ovu vrstu e-otpada na reciklažu u inostranstvo.

Pogledaj sve novosti

Podijeli sadržaj