Aktivnosti

Pravilno odlaganje e-otpada prednosti i nedostaci

16.07.2018.

Svaki građanin Bosne i Hercegovine zbog vlastitog zdravlja i zdravlja budućih generacija je dužan voditi brigu o okolini u kojoj živi, a u sklopu te dužnosti nalazi se i pravilno odlaganje električnog i elektronskog otpada (e-otpada).

Sa ozbirom da e-otpad spada pod kategoriju otpada koja se smatra opasnom i vrlo štetnom po zdravlje stanovnika planete Zemlje, svi građani bi trebali pažljivo odvajati i na propisan način odlagati svoj e-otpad. U e-otpad spadaju svi uređaji (veliki kućanski aparati, automati, mali kućanski aparati, IT, video i muzička oprema, alati, električne igračke, medicinski i instrumenti za praćenje i nadzor), koji su radili na struju ili baterije, a na njihovom kućištu, ambalaži, uputstvu ili garanciji se nalazi znak o obaveznom posebnom sakupljanju o tpadne opreme.

Građani svoj e-otpad mogu odložiti u infrastrukturu koju je postavio ZEOS eko-sistem širom FBiH, a tu spadaju ulični kontejneri za male aparate i baterije (dvorište Centra Vladimir Nazor i OŠ Grbavica I, TC Merkator Ložionička), zeleni namještaj za baterije, štedne sijalice i male aparate (veći trgovački centri Penny plus, Konzum, Mercator BH, Bingo), pored toga građani također imaju mogućnost donijeti svoje aparate u neko od Javnih komunalnih preduzeća ili na reciklažno dvorište ovlaštenih sakupljača ZEOS eko-sistema širom FBiH.

Kada građani pravilno odlažu svoj e-otpad to dovodi do:

 • Omogućavanja procesa reciklaže
 •  Smanjenja postojećih deponija
 • Otvaranja zelenih radnih mjesta u reciklažnom sektoru
 • Poboljšanja stanja u ekonomiji Bosne i Hercegovine
 • Uštede energije u odnosu na eksploataciju novih sirovina do čak 80%
 • Uštede ograničenih resrusa prilikom reciklaže

Kada građani nepravilno odlažu svoj e-otpad to dovodi do:

 • Razvoja raznih bolesti i negativnog uticaja na zdravlje ljudi, životinja i biljaka
 • Zagađenja u vidu nelegalnih deponija
 • Velike količine otpada na postojećim deponijama
 • Velike potrošnje energije za nove sirovine
 • Nestajanja vrijednih i ograničenih resursa

A uz to sve:

 • Nema reciklaže
 • Nema novih radnih mjesta
 • Nema prednosti i napretka u ekonomskoj situaciji BiH

Iz navedenog možemo zaključiti da je proces reciklaže vrlo bitan i da su pravilne navike građana po pitanju odvojenog odlaganja otpada ključne za očuvanje i zaštitu životne sredine.

Za više informacija o e-otpadu i našim aktivnostima posjetite našu stranicu www.zeos.ba ili naše profile na Facebooku, Instagramu, Linkedinu, Twitteru ili Youtube-u.

ZEOS eko-sistem d.o.o.


Pogledaj sve novosti

Podijeli sadržaj