Aktivnosti

Specijalni ZEOS kontejneri za odvojeno prikupljanje E-otpada podstavljeni u velike tržne centre

03.02.2014.

Krajem 2013. godine društvo ZEOS eko-sistem d.o.o. je besplatno dostavilo u sve veće trgovačke centre, kao što su Konzum, Mercator, Bingo, Penny Plus itd., kontejnere za odvojeno prikupljanje električne i elektronske opreme. Naime u skladu sa članom 6. stav 2.  Pravilnika „distributer je dužan prilikom nabavke opreme iz domaćinstva, od krajnjeg korisnika besplatno preuzeti otpadnu opremu, ukoliko je isti želi predati ...“, a sve sa ciljem da građani imaju priliku besplatno predati otpadnu električnu i elektronsku opremu, koju imaju u svojim domaćinstvima i koji želi selektivno odvajati otpad, omogućeno im je da odu do najbližeg trgovačkog centra i otpadnu opremu  predaju u postavljeni kontejner.

Kontejneri su namjenjeni za tri vrste otpada: male kućanske aparate (zelene boje), sijalice (žute boje), te za baterije (plave boje). Uz svaki kontejner dostavljene su brošure u kojima su navedene osnovne informacije kao i da električni i elektronski otpad nije mješani komunalni otpad, te da ga je potrebno posebno odvajati nakon upotrebe.

Pozivamo građane da se društveno odgovorno ponašaju, te da predaju otpadnu električnu i elektronsku opremu u postavljene kontejnere.

Za sve informacije budite slobodni kontaktirati zaposlene ZEOS eko-sistema.

Pogledaj sve novosti

Podijeli sadržaj