Aktivnosti

Nepravilno postupanje sa e-otpadom je veliki problem - Međunarodni dan e-otpada 14.oktobar

05.10.2020.

Ukoliko se e-otpad ne tretira po propisima, opasne supstance zagađuju tlo, vodu i cjelokupan lanac ishrane.

Nivo hlorisanog dioksina u jajima kokoši, koje žive u blizini deponije e-otpada, u Gani, je bio 220 puta viši od dozvoljenog u Evropi.


Povezane vijesti

Gdje kupujem, tu recikliram - informativni video
Saznajte više informacija o kampanji koju provodimo zajedno sa našim partnerima, društveno odgovornim trgovinama u kojima se nalazi naš Zeleni namještaj i ostalim trgovinama koje prodaju električnu i elektronsku opremu.


Zašto je pravilna reciklaža neophodna - Međunarodni dan e-otpada 14. oktobar
Ilegalni reciklažni sektor, djeca i odrasli su često uključeni sakupljanje, rastavljanje i reciklažu e-otpada, na taj način udišu otrovna isparavanja i dobivaju opekotine na koži od korozivnih sredstava i hemikalija.


Rast količine e-otpada do 2030. godine - Međunarodni dan e-otpada 14. oktobar
Tokom narednih deset godina, prosječna količina e-otpada, koja se proizvede godišnje, rasti će sa 7,5 kg na 9,0 kg po stanovniku godišnje.


Jeste li znali? - Međunarodni dan e-otpada 14. oktobar
U Evropi svako kućanstvo, u prosjeku, posjeduje 72 električna i elektronska uređaja, od koji je 11 pokvareno ili se više ne koriste.


Pogledaj sve novosti

Podijeli sadržaj