Aktivnosti

Prvi sastanak platforme za suradnju relevatnih aktera na projektu "Efikasno upravljanje otpadom u Kantonu Sarajevo"

11.10.2021.

Dana, 07.10.2021. godine sa početkom u 09.00 sati, u prostorijama KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo, održan je prvi sastanak platforme za suradnju relevatnih aktera na projektu "Efikasnog upravljanja otpadom u Kantonu Sarajevo".

Projekat podrazumijeva saradnju sa širim krugom institucija od lokalnog, kantonalnog i federalnog značaja koji su danas prisustvovali sastanku. Potpisan je Memorandum o razumijevanju između:

- KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo,
- PIN (People In Need),
- Operatera za upravljanje ambalažnim otpadom EKOPAK,
- Operatera za upravljanje električnim i elektronskim otpadom ZEOS eko-sistem.


Ovime je ozvaničena saradnja između relevantnih aktera koji će u narednih 30 mjeseci implementirati projekat "Efikasnog upravljanja otpadom u Kantonu Sarajevo" u saradnji sa Češkom razvojnom agencijom.

Pogledaj sve novosti

Podijeli sadržaj