Aktivnosti

Škole širom Gračanice spriječile zagađenje kroz sakupljenu količinu od 950 kilograma elektro otpada

13.12.2021.

Globalni projekat Međunarodni dan e-otpada obilježen je i u Bosni i Hercegovini 14. Oktobra 2021. godine, tim povodom ovlašteni operater ZEOS eko-sistem, u saradnji sa Javnim preduzećem Komus d.o.o. Gračanica organizovao je edukaciju i sakupljanje elektro otpada u 28 osnovnih, područnih i srednje škole u Gradovima Gračanica, Sarajevo i Mostar.

Akcija reciklaže uključila je 6.583 učenika, koji su sakupili ukupno 950 kg električnog i elektronskog otpada. Najviše elektro otpada je sakupila Gimnazija Dr. Mustafa Kamarić 230 kg, a zatim Osnovna škola Gornja Orahovica 135 kg. Učenici su svojim vrijednim trudom i radom za svoju školu osvojili nagrade koje je obezbijedio ZEOS eko-sistem d.o.o.

“Dok količina otpada prelazi 57 miliona tona godišnje što je više od težine Kineskog zida, navike koje djeca danas stiču osiguravaju čistu budućnost svih nas. Ubijeđeni smo da će škole nastaviti sa odvojenim sakupljanjem elektro otpada, a ZEOS im kao operater stoji na raspolaganju za njegovo zbrinjavanje” poručuju iz ZEOS-a.

ZEOS eko-sistem i Javno preduzeće Komus kao društveno odgovorne kompanije i nosioci promjena svijesti, već dugi niz godina zajedno ostvaruju ciljeve koji se odnose na smanjenje zagađenja okoliša otpadom. Međunarodni dan e-otpada obilježava se kontinuirano već četiri godine, a i ove godine naša država Bosna i Hercegovina je preko društva ZEOS eko-sistem postala dio djelokupne priče zajedno 78 država i 172 organizacije širom svijeta.


Povezane vijesti

Međunarodni dan e-otpada 2021: U Federaciji Bosne i Hercegovine širi se mreža za sakupljanje električnog i elektronskog otpada
Ovogodišnja svjetska planina otpadne električne i elektronske opreme procjenjuje se na ukupno 57,4 miliona tona, što je više od težine Kineskog zida, najtežeg vještačkog objekta na Zemlji. Statistike pokazuju da će do 2030. godine količina e-otpada godišnje biti 74 miliona tona, što znači godišnji rast 3-4%. Navedeno je posljedica sve već broja korištenja elektronske opreme, kraćeg životnog vijeka i ograničenih mogućnosti servisiranja-popravke pokvarene opreme.


Međunarodni dan e-otpada / International E-Waste Day
Potrošač je ključ cirkularne ekonomije! Ideja o Međunarodnom danu e-otpada, koji nastupa 14. oktobra, je pokrenuta 2018. godine od strane WEEE Foruma, kao podrška pravilnom zbrinjavanju električnog i elektronskog otpada, a danas uključuje 111 najvećih organizacija iz 51 države širom svijeta. U Bosni i Hercegovini, zajedno sa društvom ZEOS eko-sistem u obilježavanju Međunarodnog dana e-otpada učestvuju JP Komus d.o.o. Gračanica i JKP Čistoća d.o.o. Cazin.


Pogledaj sve novosti

Podijeli sadržaj