Aktivnosti

ZEOS eko-sistem učestvuje na online konferenciji „Brojimo do nula – Opštine sa nula otpada”

15.12.2021.

Pozivamo vas da nam se pridružite na online konferenciji „Brojimo do nula – Opštine sa nula otpada” koja će se održati 16. i 17. decembra 2021. sa početkom u 9.00 sati.

Konferencija ima za cilj pokretanje uspješne implementacije projekta okupljanjem ciljnih grupa i ključnih sudionika koji imaju aktivnu ulogu u sektoru upravljanja otpadom.

Na konferenciji će se govoriti o sljedećim temama:

 1. Dobro upravljanje javnih institucija za održiviji sektor upravljanja otpadom
 2. Lokalne inicijative za postizanje nula otpada
 3. Nula otpada i cirkularna ekonomija kao pokretači ekonomskog razvoja
 4. Podizanje javne svijesti o konceptu nula otpada.

Predavači i predavačice prvog dana konferencije su:

 1. Irem Silajdžić (CENER 21) - 𝐸𝑈 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑡𝑖𝑘𝑒 𝑖 𝑚𝑗𝑒𝑟𝑒 𝑧𝑎 𝑜𝑑𝑟𝑧̌𝑖𝑣𝑜 𝑢𝑝𝑟𝑎𝑣𝑙𝑗𝑎𝑛𝑗𝑒 𝑜𝑡𝑝𝑎𝑑𝑜𝑚: 𝑍𝑒𝑙𝑒𝑛𝑎 𝑎𝑔𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑧𝑎 𝑍𝑎𝑝𝑎𝑑𝑛𝑖 𝐵𝑎𝑙𝑘𝑎𝑛 𝑖 𝑛𝑜𝑣𝑖 𝐴𝑘𝑐𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑝𝑙𝑎𝑛 𝑧𝑎 𝑐𝑖𝑟𝑘𝑢𝑙𝑎𝑟𝑛𝑢 𝑒𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑗𝑢
 2. Sandra Kamberović (nacionalni ekspert) - 𝑀𝑎𝑝𝑎 𝑝𝑢𝑡𝑎 𝑧𝑎 𝑐𝑖𝑟𝑘𝑢𝑙𝑎𝑟𝑛𝑢 𝑒𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑗𝑢 𝑢 𝑅𝑒𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑖 𝑆𝑟𝑏𝑖𝑗𝑖
 3. Dragana Ivanović (Opština Bajina Bašta) - 𝐷𝑜𝑝𝑟𝑖𝑛𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑘𝑎𝑙𝑛𝑒 𝑠𝑎𝑚𝑜𝑢𝑝𝑟𝑎𝑣𝑒 𝑢 𝑝𝑜𝑏𝑜𝑙𝑗𝑠̌𝑎𝑛𝑗𝑢 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑛𝑠𝑖 𝑢𝑠𝑙𝑢𝑔𝑎 𝑢𝑝𝑟𝑎𝑣𝑙𝑗𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑘𝑜𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑛𝑖𝑚 𝑜𝑡𝑝𝑎𝑑𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑗𝑒𝑟 𝑢𝑣𝑜đ𝑒𝑛𝑗𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑛𝑒 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑘𝑐𝑖𝑗𝑒 𝑜𝑡𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑛𝑎 𝑚𝑗𝑒𝑠𝑡𝑢 𝑛𝑎𝑠𝑡𝑎𝑛𝑘𝑎 𝑢 𝐵𝑎𝑗𝑖𝑛𝑜𝑗 𝐵𝑎𝑠̌𝑡𝑖
 4. Božidar Mihajlović (ADRA BiH) - 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑗𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝐻𝑙𝑗𝑒𝑏 𝑜𝑑 𝑡𝑒𝑘𝑠𝑡𝑖𝑙𝑎“ - 𝑜𝑑𝑣𝑜𝑗𝑒𝑛𝑜 𝑝𝑟𝑖𝑘𝑢𝑝𝑙𝑗𝑎𝑛𝑗𝑒 𝑡𝑒𝑘𝑠𝑡𝑖𝑙𝑎 𝑖 𝑛𝑗𝑒𝑔𝑜𝑣𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑢𝑠𝑚𝑗𝑒𝑟𝑎𝑣𝑎𝑛𝑗𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑚𝑎 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑗𝑎𝑙𝑛𝑜 𝑢𝑔𝑟𝑜𝑧̌𝑒𝑛𝑖𝑚 𝑘𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑗𝑎𝑚𝑎 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑜𝑣𝑛𝑖𝑠̌𝑡𝑣𝑎
 5. Jasminka Ranđelović (ALHem) - 𝑃𝑜𝑠𝑡𝑜𝑗𝑒𝑐́𝑖 𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡𝑖, 𝑑𝑜𝑠𝑎𝑑𝑎𝑠̌𝑛𝑗𝑒 𝑝𝑟𝑎𝑘𝑠𝑒 𝑖 𝑧𝑎𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑖𝑟𝑎𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑗𝑎𝑣𝑛𝑖ℎ 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖𝑗𝑎 𝑖 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑗𝑎 𝑐𝑖𝑣𝑖𝑙𝑛𝑜𝑔 𝑑𝑟𝑢𝑠̌𝑡𝑣𝑎 𝑧𝑎 𝑠𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜đ𝑒𝑛𝑗𝑒 𝑧𝑒𝑙𝑒𝑛𝑖ℎ 𝑗𝑎𝑣𝑛𝑖ℎ 𝑛𝑎𝑏𝑎𝑣𝑘𝑖
 6. Bojana Perić (Ekostar Pak) - 𝑆𝑎𝑟𝑎𝑑𝑛𝑗𝑎 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑧𝑎 𝑎𝑚𝑏𝑎𝑙𝑎𝑧̌𝑛𝑖 𝑜𝑡𝑝𝑎𝑑 𝑠𝑎 𝑙𝑜𝑘𝑎𝑙𝑛𝑖𝑚 𝑠𝑎𝑚𝑜𝑢𝑝𝑟𝑎𝑣𝑎𝑚𝑎 𝑢 𝑅𝑒𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑖 𝑆𝑟𝑏𝑖𝑗𝑖 𝑛𝑎 𝑝𝑜𝑣𝑒𝑐́𝑎𝑛𝑗𝑢 𝑜𝑑𝑣𝑜𝑗𝑒𝑛𝑜𝑔 𝑝𝑟𝑖𝑘𝑢𝑝𝑙𝑗𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑠𝑡𝑎𝑘𝑙𝑒𝑛𝑜𝑔 𝑎𝑚𝑏𝑎𝑙𝑎𝑧̌𝑛𝑜𝑔 𝑜𝑡𝑝𝑎𝑑𝑎
 7. Elma Babić Džihanić (ZEOS eko-sistem) - 𝑁𝑎𝑝𝑜𝑟𝑖 𝑧𝑎 𝑒𝑓𝑖𝑘𝑎𝑠𝑛𝑜 𝑖 𝑝𝑟𝑎𝑣𝑖𝑙𝑛𝑜 𝑢𝑝𝑟𝑎𝑣𝑙𝑗𝑎𝑛𝑗𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑖𝑐̌𝑛𝑖𝑚 𝑖 𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑜𝑛𝑠𝑘𝑖𝑚 𝑜𝑡𝑝𝑎𝑑𝑜𝑚 𝑢 𝑜𝑝𝑠̌𝑡𝑖𝑛𝑎𝑚𝑎 𝑖 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑣𝑖𝑚𝑎 𝐵𝑖𝐻.

Rezervišite svoje mjesto na konferenciji na vrijeme prijavom na link https://bit.ly/3rP95jV, najkasnije do 15.12.2021. godine.

 

Pogledaj sve novosti

Podijeli sadržaj