Aktivnosti

Proljetna akcija čišćenja u Kantonu Sarajevo, nastavlja se u Općini Novi Grad

29.04.2022.

Proljetna akcija čišćenja u Kantonu Sarajevo, nastavlja se u Općini Novi Grad od 30.04 i traje do 06.05.2022. godine. Donosimo plan akcije "OČISTI - RECIKLIRAJ" za Općinu Novi Grad.

KJKP "PARK" d.o.o. Sarajevo realizovat će aktivnost uređenja školskih dvorišta, 05.05.2022. god. u OŠ "Skender Kulenović" i 06.05.2022. god. u OŠ “Umihana Čuvidina” sa početkom u 10 sati.

KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo i Ekopak u periodu od 30.04. do 06.05.2022. godine na području Općine Novi Grad postaviti će zelene zvonaste kontejnere na četiri lokacije gdje će građani imati mogućnost da odlože AMBALAŽNO STAKLO na sljedećim lokacijama:

- ulica Dobrinjske bolnice pp br. 5,

- ulica Trg grada Prato pp br. 10,,

- ulica Geteova br. 15,

- ulica Trg Barcelone br. 1.

Proljetnom akcijom građani će imati mogućnost odlaganje ELEKTRONSKOG i ELEKTRIČNOG OTPADA putem mobilnog reciklažnog dvorišta, a pored navedenog otpada i odlaganje ambalažnog otpada kao što je. PAPIR, KARTON, PET ambalaža, NAJLON, AMBALAŽNO STAKLO. Mobilno reciklažno dvorište će biti operativno šest dana u sedmici, sa izuzetkom petka, prema sljedećem rasporedu lokacija i termina:

30.04.2022. godine

- Brčanska (kod obdaništa) – od 12 do 15 sati.

- Nova Otoka - Tibra – od 15 do 18 sati.

01.05.2022. godine

- Geteova (kod škole) – od 12 do 15 sati.

- Nerkeza Smailagića (kod škole) - od 15 do 18 sati.

02.05.2022. godine

- Trg grada Prato – od 12 do 15 sati.

- Dorinjske bolnice br. 5 – od 15 do 18 sati.

03.05.2022. godine

- Vase Butozana (kod AMKA) – od 12 do 15 sati.

- Trg zlatnih ljiljana (kod skloništa) – od 15 do 18 sati.

04.05.2022. godine

- Teheransk trg br. 4 – od 12 do 15 sati.

- Trg Solidarnosti (kod pijace) – od 15 do 18 sati.

05.05.2022. godine

- Trg ZAVNOBIH-a (kod CIPS-a) – od 12 do 15 sati.

- Trg međunarodnog prijateljstva (kod Domoda) – od 15 do 18 sati.

Pozivamo građane da daju svoj doprinos i aktivno učestvuju u ovoj akciji. Više informacija o proljetnoj akciji možete dobiti putem viber poruka na broj 062 00 22 44.


Povezane vijesti

Počinje proljetna akcija prikupljanja kabastog otpada
Vlada Kantona Sarajevo i Ministarstvo komunalne privrede, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo u saradnji sa komunalnim preduzećima RAD i Park, te ostalim partnerima - ZEOS eko-sistem, EKOPAK i NVO Prljavi Grad Sarajevo, organiziraju proljetnu akciju prikupljanja kabastog otpada i unapređenja odvojenog prikupljanja otpada.


PROLJETNA AKCIJA ČIŠĆENJA U KANTONU SARAJEVO "OČISTI - RECIKLIRAJ"
Vlada Kantona Sarajevo i Ministarstvo komunalne privrede, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo u saradnji sa komunalnim preduzećima KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo i KJKP “PARK” Sarajevo, te ostalim partnerima na projektu - ZEOS eko-sistem, Ekopak i NVO Prljavi grad Sarajevo organiziraju proljetnu akciju čišćenja i unapređenja odvojenog prikupljanja otpada, pod nazivom "OČISTI - RECIKLIRAJ".


Pogledaj sve novosti

Podijeli sadržaj