Aktivnosti

Proljetna akcija čišćenja u Kantonu Sarajevo, nastavlja se u Općini Centar

16.04.2022.

Proljetna akcija čišćenja u Kantonu Sarajevo, nastavlja se u Općini Centar u periodu od 16.04 i traje do 22.04.2022. godine. Akcija "OČISTI - RECIKLIRAJ" na području Općine Centar podrazumijeva aktivnosti koje su bile na prethodnoj Općini koje će realizovati komunalna preduzeća zajedno sa partnerima na ovom projektu. Donosimo plan aktivnosti za Općinu Centar.

KJKP "PARK" d.o.o. Sarajevo realizovat će aktivnost uređenja školskog dvorišta:

- 19.04.2022. god. u 10 sati - JU OŠ "Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak",

- 21.04.2022. god. u 10 sati - JU OŠ “Nafija Sarajlić”.

U saradnji KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo i Ekopak u periodu od 16.04. do 22.04.2022. godine na području Općine Centar Sarajevo postaviti će se zeleni zvonasti kontejneri na četiri lokacije gdje će građani imati mogućnost da odlože AMBALAŽNO STAKLO na sljedećim lokacijama:

- ulica Koševo (kod Druge Gimnazije),

- ulica Mis Irbina (kod BBI-a),

- spoj ulica Skenderija i Podgaj,

- ulica Merhemića trg.

Proljetnom akcijom građani će imati mogućnost odlaganje ELEKTRONSKOG i ELEKTRIČNOG OTPADA putem mobilnog reciklažnog dvorišta, a pored navedenog otpada i odlaganje ambalažnog otpada kao što je. PAPIR, KARTON, PET ambalaža, NAJLON, AMBALAŽNO STAKLO. Mobilno reciklažno dvorište će biti operativno 6 dana u sedmici, sa izuzetkom petka, prema sljedećem rasporedu lokacija i termina:

16.04.2022. godine

- Nahorevska (kružni tok) između bolnice Jagomir i Zavoda za toksikomaniju – od 12 do 15 sati.

- Marija Miulića (na ulazu u ulicu prema kontejnerima) – od 15 do 18 sati.

17.04.2022. godine

- Dejzina Bikića (uz zvona) – od 12 do 18 sati

18.04.2022. godine

- Jovana Bijelića (ulaz u ulicu) – od 12 do 18 sati.

19.04.2022. godine

- Slatina bb (kod autobuskog stajališta na spoju ulica Slatina – Kromolj uz kontejnere) – od 12 do 18 sati.

20.04.2022. godine

- Skenderija (Privredni grad) – od 12 do 18 sati.

21.04.2022. godine

- Mis Irbina (uz postojeće kontejnere kod BBI-a).

Pozivamo građane da daju svoj doprinos i aktivno učestvuju u ovoj akciji. Raspored aktivnosti po općinama i informacije o proljetnoj akciji možete dobiti putem viber poruka na broj 062 00 22 44.


Povezane vijesti

PROLJETNA AKCIJA ČIŠĆENJA U KANTONU SARAJEVO "OČISTI - RECIKLIRAJ"
Vlada Kantona Sarajevo i Ministarstvo komunalne privrede, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo u saradnji sa komunalnim preduzećima KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo i KJKP “PARK” Sarajevo, te ostalim partnerima na projektu - ZEOS eko-sistem, Ekopak i NVO Prljavi grad Sarajevo organiziraju proljetnu akciju čišćenja i unapređenja odvojenog prikupljanja otpada, pod nazivom "OČISTI - RECIKLIRAJ".


Pogledaj sve novosti

Podijeli sadržaj