Aktivnosti

Postavljeni kontejneri za e-otpad u Gradu Visoko

22.07.2022.

ZEOS eko-sistem d.o.o. je u službi ovlaštenog operatera sistema za upravljanje električnim i elektronskim otpadom finansirao nabavku i postavljanje tri (3) kontejnera za e-otpad u Gradu Visoko.

Realizacija aktivnosti je vršena u saradnji sa nadležnom Službom za infrastrukturu, ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove Grada Visoko i JKP Visoko.

Građani kontejnere za e-otpad mogu pronaći na sljedećim lokacijama:

  • Naselje Luke, u blizini sjedišta JKP Visoko d.o.o.
  • Pakring prostor kod Kulturnog centra Altindag Visoko
  • Kraljevac

Bitno je napomenuti da se svi kontejneri nalaze na interaktivnoj karti društva ZEOS eko-sistem d.o.o. kojoj građani mogu pristupiti klikom na link ovdje (www.zeos.ba).

Kontejneri služe za odlaganje malih aparata iz domaćinstva, IT opreme, alata, električnih igračaka i druge opreme promjera do 45 cm, koja je radila na struju ili baterije, a sa ciljem da se spriječi zagađenje opasnim supstancama poput bromiranih usporivača gorenja, hroma, selena, berilijuma, arsena, PVC plastike i drugih, koji mogu štetno uticati na zdravlje stanovništva.

“Ukupno sakupljenu količinu e-otpada zbrinjavati će ZEOS eko sistem d.o.o. u skladu sa ekološkim propisima. Pozivamo građane da savjesno odlažu e-otpad, odnosno vode brigu o tome da otpad odlože u pravilan kontejner, jer u suprotnom njegova destinacija postaje deponija, što za posljedicu ima zagađenje okoliša. Rezultat pravilnog odlaganja električnog i elektronskog otpada je reciklaža i stvaranje radnih mjesta u reciklažnom sektoru, a u konačnici čista okolina bez zagađenja ali i ugrožavanja zdravlja našeg stanovništva”, izjavila je pomoćnica direktora društva ZEOS eko sistem d.o.o., Elma Babić-Džihanić.

Pored navedenog stanovništvu je na raspolaganju i besplatna usluga preuzimanja e-otpada od vrata do vrata, koja počinje popunjavanjem narudžbe sa web stranice www.zeos.ba. Ovim putem građani mogu predati sve stare uređaje ukoliko je njihova težina veća od 5 kg. Bitno je da su na neki način upakovani kako ne bi došlo do rasipanja. Preuzimanje sa adrese građana vrši brza pošta. Više informacija građani mogu dobiti klikom na link ovdje ili pozivom na broj +387 33 628 606.

Pogledaj sve novosti

Podijeli sadržaj