Aktivnosti

Postavljeni kontejneri za električni i elektronski otpad u Općini Jablanica

27.07.2022.

U sali za sastanke Općine Jablanice danas je potpisan Memorandum o saradnji Općine Jablanica i ZEOS eko-sistema d.o.o. iz Sarajeva o uspostavljanju sistema sakupljanja električnog i elektronskog otpada.

Firma ZEOS eko-sistem je, od strane Federalnog  ministarstva okoliša i turizma BiH, ovlašteni operater sistema upravljanja e-otpadom.  ZEOS eko-sistem d.o.o. je u službi ovlaštenog operatera sistema za upravljanje električnim i elektronskim otpadom finansirao nabavku i postavljanje dva (2) kontejnera za e-otpad u Općini Jablanica.

Kontejneri su postavljeni na lokacijama kod O.Š. „Suljo Čilić“ i kod stadiona „Salem Halilhodžić“ i služe za odlaganje malih aparata iz domaćinstva, IT opreme, alata, električnih igračaka i druge opreme promjera do 45 cm koja je radila na električnu energiju ili baterije, a sa ciljem da se spriječi zagađenje opasnim supstancama poput bromiranih usporivača gorenja, hroma, selena, berilijuma, arsena, PVC plastike i drugih, koji mogu štetno uticati na zdravlje stanovništva.

“Juče su postavljeni kontejneri za elektronski i električni otpad u općini Jablanica na dvije lokacije. Na taj način je građanima omogućeno da pravilno odlažu sve svoje male aparate, IT opremu, muzičku opremu i druge uređaje promjera do 45 cm, a koji će biti propisno zbrinuti kroz  ZEOS eko-sistem. Također, građani će imati priliku da te lokacije pronađu i na našoj web stranici www.zeos.ba  gdje će biti navedena njihova lokacija i fotografija tog kontejnera. Elektronski i električni otpad potpada pod opasni otpad, a dijelimo ga na pet kategorija i to: veliki kućanski aparati, rashladni uređaji, mali kućni kućanski aparati, TV - monitori i fluo i plinske sijalice i zbog toga je posebno važno da se pravilno odlaže“, izjavio je Mahir Bjelonja, koordinator za marketing i projekte društva ZEOS eko sistem d.o.o.

„Danas smo održali sastanak  u prostorijama Općine Jablanica sa gospodinom Mahirom Bjelonjom iz firme ZEOS eko-sistema d.o.o. iz Sarajeva i predstavnicima JKP „Jablanica“ gdje smo potpisali Memorandum o saradnji. Cilj ove saradnje je postavljanje kontejnera za besplatno sakupljanje e-otpada za građane naše općine.  Kontejneri su postavljeni  kod O.Š. „Suljo Čilić“ i kod stadiona „Salem Halilhodžić“, a ove dvije firme će u narednom periodu prazniti ove kontejnere i pravilno selektirati i odlagati e-otpad.  Bitno je istaći da je otpad koji se odlaže u ove kontejnere promjera do 45 centimetara i mase do 5 kilograma“, istakao je pomoćnik općinskog načelnika Aldin Širić.

Pored navedenog stanovništvu je na raspolaganju i besplatna usluga preuzimanja e-otpada od vrata do vrata, koja počinje popunjavanjem narudžbe sa web stranice www.zeos.ba., a preuzimanje sa adrese građana vrši brza pošta, kao i direktno odvoženjem e-otpada u krug preduzeća JKP „Jablanica“ u ulici Proleterskih brigada b.b. Ovim putem građani mogu predati sve stare uređaje ukoliko je njihova težina veća od 5 kg.  Bitno je da su na neki način upakovani kako ne bi došlo do rasipanja.

Vrijednost sirovina koje se izdvoje iz otpada, koristi se za pokrivanje troškova rada, logistike i konačnog zbrinjavanja. Građani su dužni voditi brigu o tome da otpad odlože u pravilan kontejner, u suprotnom njegova destinacija je deponija ili ilegalni tokovi, čija je posljedica zagađenje okoliša.

Pogledaj sve novosti

Podijeli sadržaj