Aktivnosti

Početak projekta Zelena e-volucija, Gradovi Mostar i Tuzla dobivaju šesnaest kontejnera za elektro otpad

18.08.2022.

ZEOS eko-sistem d.o.o. je u službi ovlaštenog operatera sistema za upravljanje električnim i elektronskim otpadom osigurao nabavku i postavljanje osam (8) kontejnera za e-otpad u Grad Mostar i osam (8) kontejnera za e-otpad u Grad Tuzlu.

Projekat je zvanično započeo 06. jula 2022. godine i trajati će punih devet mjeseci u okviru kojih se planiraju izvršiti sve projektne aktivnosti koje obuhvataju nabavku e-kontejnera i njihovo postavljanje, informisanje šire javnosti, sakupljanje e-otpada, te evaluaciju projekta. Ukupna vrijednost projekta iznosi 47.960,00 KM, od kojih Fond za zaštitu okoliša FBiH sufinansira 25.000,00 KM.

„Mi nudimo rješenje i odgovaramo na potrebe stanovništva. Kontinuirano radimo na unapređenju našeg poslovanja i apliciramo na različite javne pozive kako bi smo za okoliš Bosne i Hercegovine mogli dati puni doprinos. Cilj projekta je da što više elektro otpada preusmjerimo sa deponija u reciklažni sektor naše države, kako isti ne bi zagađivao okoliš. Novi e-kontejneri su zasigurno pozitivan korak u tome smjeru,“ kazao je Emil Šehić, direktor društva.

Termin e-otpad odnosi se na sve što je radilo na struju ili baterije, tu potpadaju mali aparati, alati, veliki uređaji, električne igračke, laptopi, mobiteli, punjači, oprema za rekreaciju, različiti instrumenti, TV-monitori i slično. Građani će u kontejnere imati priliku odložiti e-otpad dimenzija do 45cm. Kontejneri će nakon postavljanja biti evidentirani na interaktivnoj karti putem web stranice www.zeos.ba. U e-otpadu se nalaze opasne supstance poput bromiranih usporivača gorenja, hroma, selena, berilijuma, arsena, koji mogu štetno uticati na zdravlje stanovništva, stoga pozivamo sve građane na odgovornost.

O projektu
Nositelj projekta: ZEOS eko-sistem d.o.o.
Vrijednost projekta: 47.960,00 KM
Projekat je sufinansirao: Fond za zaštitu okoliša FBiH www.fzofbih.org.ba u iznosu od 25.000,00 KM (52,13%)
Razdoblje projekta: 06.07.2022 – 06.04.2023.
Kontakt osoba: Bjelonja Mahir
Kontakt podaci: +387 33 628 606 / mahir.bjelonja@zeos.ba

Lokacije kontejnera možete pogledati ispod

Pogledaj sve novosti

Podijeli sadržaj