Aktivnosti

ZEOS eko-sistem na konferenciji Reciklažne industrije REC 2015

21.10.2015.

 ZEOS eko-sistem prisustvovao je konferenciji Reciklažne industrije REC 2015, 15. i 16. oktobra 2015 godine u Termani Laško, Slovenija. 

Cilj konferencije je napredak društva, koji se orijentira na održavanje prosperiteta koji se ogleda u uspješnom poslovanju na polju otpadne električne i elektronske opreme i stvaranju novih radnih mjesta.

 Elma Babić-Džihanić, pomoćnica direktora ZEOS eko-sistema istaknula je: 

„Na konfrenciji su prezentirane moguće alternative za donošenje načina upravljanja zasnovanih na intenzivnoj eksploataciji prirodnih resursa, te ohrabrenju upotrebe sekundarnih sirovina na svim nivoima društva, uzimajući  reciklažu kao jednu od opcija dobivanja sekundarnih sirovina“. 

 

Pogledaj sve novosti

Podijeli sadržaj