Aktivnosti

Izvoz 17.960 kilograma opasnog otpada od TV-monitora

15.09.2023.

17.960 kilograma opasnih katodnih cijevi i LCD monitora je izvezeno na reciklažu 14.09.2023. godine, jer u našoj državi ne postoji infrastruktura za njihovo zbrinjavanje.

Navedena količina je sakupljena u prethodnom periodu i zahvaljujući ZEOS-u zbrinuta u skladu sa zakonom.

Važnost postojanja društva ZEOS eko-sistem d.o.o. ogleda se u legalnom i stabilnom sistemu zbrinjavanja električnog i elektronskog otpada u Federaciji Bosne i Hercegovine, gdje svaki komad i svaki kilogram biva pravilno zbrinut prema ekološkim propisima.

Veliko hvala našim građanima i firmama, koji su u prethodnom periodu besplatno predavali e-otpad preko www.zeos.ba, jer to je pravi način za smanjenje zagađenja i povećanje stepena reciklaže elektro otpada u našoj državi.

Naredni mjesec 14.10. nam dolazi i Međunarodni dan e-otpada, gdje ćemo zajedno praviti različite informativne kampanje o važnosti svakog pojedinca u smanjenju zagađenja, računamo na Vas da te informacije proširite sa svojim prijateljima #ewasteday.

Eko pozdrav! 💚

Pogledaj sve novosti

Podijeli sadržaj