Aktivnosti

Izabrano novo rukovodstvo Udruženja operatera sistema Federacije Bosne i Hercegovine

31.01.2024.

30.01.2024. godine, u prostorijama Privredne/Gospodarske komore FBiH, održana je izborna sjednica Udruženja operatera sistema Federacije Bosne i Hercegovine.

Udruženje operatera sistema pri Privrednoj/Gospodarskoj komori FBiH čine ovlašteni operateri
sistema za upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom u Federaciji Bosne i Hercegovine i to:
Ekopak d.o.o. Sarajevo i Eko život d.o.o. Tuzla, te ovlašteni operateri sistema za upravljanje
elektronskim i elektroničkim otpadom Kim Tec Eko d.o.o. Vitez i Zeos eko-sistem d.o.o. Sarajevo.

Jednoglasnom Odlukom na mandatni period od četiri (4) godine povjerenje su dobili:

» Jasmin Osmanović, Eko život d.o.o., predsjednik Udruženja
» Elma Babić-Džihanić, Zeos eko-sistem d.o.o., potpredsjednica Udruženja

Predsjednik Komore, gosp. Mirsad Jašarspahić, dosadašnja predsjednica Udruženja, gđa Amela Hrbat,
Eko pak d.o.o. i prisutni čestitali su novoizabranom rukovodstvu.

Gđa Hrbat se osvrnula na dosadašnji rad Udruženja, koje egzistira već 5 godina, tokom kojih je
organizovano niz edukativnih radionica, promotivnih kampanja u cilju podizanja svijesti, okruglih
stolova, konferencija i, najznačajnije od svega, tokom kojeg su svi ovlašteni operateri sistema ostvarili
postavljene ciljeve.

Novoizabrano rukovodstvo se zahvalilo na povjerenju, gdje je predsjednik Udruženja, gosp.
Osmanović istaknuo: “Udruženje operatera sistema Federacije Bosne i Hercegovine će i u narednom
periodu biti pouzdan i efikasan partner sa resornim ministarstvom i svim drugim institucijama i
međunarodnim organizacijama s ciljem kreiranja pravnog okvira baziranog na pravnoj stečevini EU-a i
najboljim evropskim praksama u upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom, te elektronskim i
elektroničkim otpadom. “

Privredna/Gospodarska komora FBiH čestita novoizabranom rukovodstvu Udruženja operatera sistema
uz želje za što proaktivnijim radom i uspjehom u istom.

Pogledaj sve novosti

Podijeli sadržaj