Aktivnosti

Ekološke aktivnosti u Osnovnoj školi "Orahovica", PŠ "Rijeka"

26.04.2024.

U periodu od 1.04 - 24.04 mališani "Osnovne škole Orahovica", PŠ "Rijeka", imali su jako puno ekoloških aktivnosti koje smo vam pripremili ispod.

Najbitnija od svega je edukacija, koja je osigurana u vidu informativnih materijala i prezentacija od društva ZEOS eko-sistem d.o.o., a provedena zahvaljujući učiteljici Dedić Mersiji iz ove područne škole.

Kroz edukacije, podizanje, svijesti, sakupljanje elektro otpada, uređenje školskog dvorišta i modnu reviju "Reciklažom zaštitimo planetu Zemlju" je učestvovalo 200 učenika ove škole.

Za električni i elektronski otpad u Federaciji Bosne i Hercegovine ZEOS eko-sistem d.o.o. je ovlašteni operater, tako da će cjelokupno sakupljena količina biti propisno zbrinuta, bez bilo kakvih troškova za školu i mališane. 

Svi zainteresovani građani, ali i kompanije, koji imaju stare aparate, iste mogu potpuno besplatno predati kroz, već deset godina, uspostavljen sistem zbrinjavanja elektro otpada od društva ZEOS eko-sistem d.o.o.

Narudžbu možete popuniti ovdje: https://www.zeos.ba/bs/19/pages/11/predaj-e-otpad

Pogledaj sve novosti

Podijeli sadržaj