Aktivnosti

Projekat EKO SRIJEDA - Besplatna reciklaža elektro otpada u FBiH

26.04.2024.

Projekat EKO SRIJEDA provodi se u partnerstvu sa Radiom M, u periodu od 1. aprila do 30. juna 2024. godine. Cilj projekta je informisanje javnosti i podsticanje na mijenjanje navika po pitanju pravilnog odlaganja elektro otpada.

Kada imamo priliku, trebamo preuzeti odgovornost i predati svoj elektro otpad na način koji neće imati štetan uticaj na naše zdravlje i naš okoliš.

Svi smo se nekad zapitali gdje odložiti ili predati električni i elektronski / elektro / e-otpad /stare aparate?

Od 2021. godine aktivna je usluga besplatnog preuzimanja elektro otpada sa kućne adrese stanovništva u FBiH, a ta usluga za pravna lica je aktivna već dugi niz godina.

Sve što je potrebno je da se popuni narudžba ovdje: https://zeos.ba/bs/36/pages/9/upravlj...

Građani svoj e-otpad mogu predati u bilo koji ZEOS-ov ulični kontejner ili Zeleni namještaj, a velike aparate mogu dovući i na neko od naših reciklažnih dvorišta, svi kontejneri za električni i elektronski otpad se nalaze na ZEOS-ovoj karti klikom ovdje.

Idemo malim koracima do velikih promjena. 

Pogledaj sve novosti

Podijeli sadržaj