Aktivnosti

Održan prvi sastanak povodom implementacije projekta „EE – Transformer“

13.11.2015.

 Dana, 13. novembra 2015. godine u Bihaću u organizaciji Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sasnkog kantona održan je prvi sastanak na temu implementacije projekta „EE – Transformer“.

Ministarstvo i Društvo za postupanje sa otpadnom električnom i elektronskom opremom „ZEOS eko - sistem“ d.o.o. iz Sarajeva pripremili su projekat pod nazivom „EE – Transformer“ čija je svrha ojačati svijest djece i građana o opasnostima koje odlaganje i nestručno rukovanje električnim i elektronskim (EE) otpadom imaju na okoliš  i ljudsko zdravlje. Partneri na projektu su Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta i javna komunalna preduzeća, a medijski pokrovitelj Radio-televizija Unsko-sanskog kantona. Ukupna vrijednost projekta je 25.550 KM, a vremenski period realizacije je novembar – decembar 2015. godine.

Aktivnosti projekta su provođenje edukacije u centralnim školama na području svih osam lokalnih zajednica Unsko-sanskog kantona o EE otpadu, akcija prikupljanja istoga, te nagrađivanje škole koja bude najuspješnija u prikupljanju ove vrste otpada. Jedna od glavnih aktivnosti biće 10-dnevni obilazak svih lokalnih zajednica Unsko-sanskog kantona edukativnog vozila „E-Transformer“.

 Sastanku su ispred Ministarstva za građenje, prostorno uređenje izaštitu okoliša prisustvovali ministar Tahir Nuhić sa sardnicima, ispred „ZEOS eko - sistem“, direktor Emil Šehić sa saradnicom, te predstavnici partnera na projektu, medijski pokrovitelji i predstavnici osam osnovnih škola sa projektnog područja.

 

 

Pogledaj sve novosti

Podijeli sadržaj