Aktivnosti

Prvi izvoz otpadnih sijalica

20.11.2015.

 U BiH svijest o važnosti pravilnog postupanja sa EE otpadom je u početnoj fazi i svi zajedno počinjemo biti svjesni da posebne grupe otpada imaju posebne tokove i zahtijevaju posebnu pažnju. Odgovorno i pravilno postupanje donosi korist za sve – smanjuje se količina otpada koji se odlaže, a stepen reciklaže i količina ponovno upotrebljenih materijala se povećava. Time brinemo za čist okoliš, a ujedno snižavamo troškove postupanja sa komunalnim otpadom.

ZEOS eko-sistem d.o.o. prvi ovlašteni operater sistema za upravljanje otpadnom električnom i elektronskom opremom 20.novembra, 2015 godine izvezao je u Njemačku na reciklažu 6.120,00 kg što je 40.800,00 komada otpadnih sijalica.

Kako naglašava pomoćnica direktora Elma Babić – Džihanić: „ZEOS eko-sistem je jedini operater sistema koji je nakon samo dvije godine rada uspio prikupiti i  skladištiti ovu količinu otpadnih sijalica,  ponosni smo da smo ostvarili izvoz. Sijalice se klasificiraju kao opasni otpad, kojeg je potrebno, zbog nedostatka odgovarajuće infrastrukture u državi, izvesti na obradu u inozemstvo.“

 Živa koja se nalazi u otpadnim sijalicama je toliko toksična da samo jedan gram žive godišnje ispušten u jezero može da zagadi vodu u toj količini da se riba ne može jest.

Ovaj izvoz je još jedan pozitivan primjer kako postojanje ZEOS eko-sistema, koji pravilno postupa sa EE otpadom zadovoljava standardima EU i koji opravdava povjerenje preduzeća uključenih u sistem upravljanja otpadnom električnom i elektronskom opremom. Izvoz je ostvaren zahvaljujući preuzimanjima od pravnih lica i građana, tržnih centara i državnih institucija.

 

Pogledaj sve novosti

Podijeli sadržaj