Aktivnosti

Zeos eko-sistem na press konferenciji u okviru obilježavanja Evropske sedmice za smanjenje otpada 2015 EWWR (EUROPEON WEEK FOR WASTE REDUCTION)

23.11.2015.

 EWWR je kampanja koja se već sedam godina održava u Evropi sa ciljem jačanja svijesti o potrebi smanjenja otpada. Promocija različitih aktivnosti usmjerenih na smanjenje otpada odvija se širom Evrope u periodu od 21.11.-29.11.2015. godine. Projekt je pokrenut 2009. godine uz finansijsku pomoć Life + programa Evropske komisije. 

Evropska sedmica smanjenja otpada je inicijativa koja ima za cilj promociju akcija podizanja svijesti o održivom upravljanju otpadom. Aktivnosti koje se provode u sklopu EWWR su usmjerene na "3R": reduce (smanjiti količinu otpada), reuse (ponovna upotreba) i recycle (reciklirati). Ovogodišnja tema je: Dematerijalizacija – praviti više sa manje.

 ZEOS eko-sistem u saradnji sa Centrom za okolišno održivi razvoj će prezentirati projekat Akcija za prikupljanje elektroničkog i električnog otpada „ Pokreni se – Opameti se“. Akcija ima za cilj podići svijest javnosti o odvojenom sakupljanju elektroničkog i električnog otpada i resursima koji se mogu sačuvati ponovnom upotrebom i reciklažom elektroničkog i električnog otpada. Predmeti napravljeni od EE otpada će biti izloženi uz istovremeno proglašenje pobjednika međuškolskog takmičenja 10 eko-škola učesnica u izradi predmeta i u akciji prikupljanja EE otpada. Koordinator Akcije je Udruženje Centar za okolišno održivi razvoj – COOR Sarajevo u partnerstvu sa ZEOS eko-sistem, d.o.o. prvim ovlaštenim operaterom sistema upravljanja otpadnom EE opremom u Bosni i Hercegovini. Akcija će se održati u petak, 27.11.2015. u 11 h u prostorijama O.Š. Aleksa Šantić, Nedžarići.

 

Pogledaj sve novosti

Podijeli sadržaj