Aktivnosti

Izvoz frižidera

27.11.2015.

 Kod OEEO često se suočavamo sa činjnicom da su toj opremi imali pristup neovlaštena lica. Nepropisno rastavljanje i odstranjivanje komponenti iz ove vrste otpada, za posljedicu ima da se u zrak, vodu i zemlju ispuštaju opasne tvari kao što su ulja i plinovi iz rashladnih sistema frižidera. Ovako oštećenu opremu je nemoguće adekvatno obraditi i preraditi, što povećava cijenu kako usluga postupanja sa otpadnom i samu cijenu konačnog proizvoda.

Frižideri sadrže hlorofluorougljovodonike, HCFC i  HFC što spada u opsanu vrstu plinova, stoga frižideri se svrstavaju u opasni otpad i potrebno im je posvetiti posebnu pažnju.

ZEOS eko-sistem je u 2014 godini izvezao 63.280,00 kg frižidera i zamrzivača. Zbog nepostojanja odgovarajuće infrastrukture u državi, ovi frižideri su izvezeni na obradu u Austriju.

 Kako Zeos eko-sistem kao prvi ovlašteni operater sistema ima za cilj da očuva cjelokupni sistem upravljanja i postupanja sa OEEO, 26.11.2015 godine izvezao je dva kamiona otpadnih frižidera i zamrzivača.

Do kraja decembra se očekuje da će se izvesti veća količina OEEO nego u prethodnoj godini.

Pet minuta nepravilne reciklaže jednog frižidera, ošteti ozon kao jedan automobil za cijelu godinu.

 

Pogledaj sve novosti

Podijeli sadržaj