Aktivnosti

Model upravljanja i postupanja sa otpadnom električnom i elektronskom opremom u Bosni i Hercegovini

03.12.2014.

Dana 03.12.2014. godine u prostorijama Privredne komore FBiH, u organizaciji ZEOS eko-sistem d.o.o. organizovan je okrugli sto na temu: „Model upravljanja i postupanja sa otpadnom električnom i elektronskom opremom u Bosni i Hercegovini“.

Okruglom stolu su pored ZEOS eko-sistem d.o.o., prisustvovali predstavnici Fonda za zaštitu okoliša FBiH, kao i uvoznici i proizvođači EE opreme, odnosno obveznici prema Pravilniku zbog kojih je i organizovan isti. Nakon upoznavanja sa odredbama Pravilnika o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda („Službene novine br. 87/12 od 12.10.2012. godine“), prisutni su upoznati sa ovlaštenim operaterom ZEOS eko-sistem d.o.o., kao i primjenom Pravilnika u praksi. Takođe, prisutni su upoznati sa zakonskim obavezama koje trebaju da ispunjavaju u budućnosti, kao i načinu na koji mogu da se priključe operateru sistema ZEOS eko-sistem d.o.o.

Dodatno, predstavnici Fonda za zaštitu okoliša FBiH su dodatno objasnili način izvještavanja, te održali prezentaciju „Način izvještavanja o upravljanju otpadnom opremom te plaćanje naknade Fondu za zaštitu okoliša“.

Pogledaj sve novosti

Podijeli sadržaj