Projekti

Elektro reciklaža za zeleniju budućnost

18.03.2016.

ZEOS eko-sistem d.o.o. u saradnji sa E-grupom Zenica i Ministarstvom za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštite okoline ZDK ima za cilj da dopinese obrazovnju i odgoju učeničke populacije o električnom i elektronskom otpadu u Zeničko-dobojskom kantonu, kako bi poboljšao zdraviji i kvalitetniji život u ovom Kantonu.
 

 Edukacija učenika ruralnih osnovnih škola Hamza Humo,  Enver Čolaković,  Hasan Kikić i O.Š. Ahmed Muradbegović trajat će od 22.03.2016 godine do 25.03.2016 godine,a njene glavne teme će biti:

1.      Prevencija nastanska EE otpada

2.      Selektivno odvajanje EE otpada

3.      Iskorištnost EE otpada

ZEOS eko-sistem pored materijala za edukaciju će ovim školama dostaviti palete za selektivno odvajanje, gdje će učenici i građani ovog Kantona moći odlagati električni i elektronski otpad, te ovom prilikom pozivaju se svi građani i zainteresirane firme da aktivno učestvuju i doprinesu očuvanju okoliša ZE-DO kantona.

Pogledaj sve novosti

Podijeli sadržaj