Projekti

Instalacija uličnih kontejnera za prikupljanje e-otpada i otpadnih baterija

26.08.2016.

ZEOS d.o.o. iz Ljubljane, jedan od osnivača ZEOS eko-sistema d.o.o.,  je 26. augusta 2016. godine u Sloveniji u okviru LIFE projekta pod nazivom „E-CIKLIRAJ“ postavilo 30 uličnih kontejnera za prikupljanje e-otpada i otpadnih baterija. Kontejneri su raspoređeni u 18 gradova, a ujedno je potpisan i ugovor sa kompanijom Saubermacher – komunalnim preduzećem u Sloveniji kako bi sistem bio što efikasniji u zbrinjavanju ove vrste otpada.

Također, u sklopu projekta najavljene su i velike akcije podizanja svijesti kod građana, kao i akcije sakupljanja e-otpada i otpadnih baterija, gdje će građani imati priliku na jednostavan i efikasan način predati navedeni otpad. Direktor Društva ZEOS d.o.o., mr. Emil Šehić, najavio je da je u narednoj godini planirano da se postavi više od 400 uličnih kontejnera širom zemlje, formira 45 zelenih otoka, kao i omogući mobilno sakupljanje u ruralnom području.

Planiramo da dobru praksu koja se provodi u Sloveniji prenesemo u Bosnu i Hercegovinu. Nakon stavljanja Pravilnika o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda u FBIH van snage, planiramo postavljanje uličnih kontejnera za e-otpad i otpadne baterije u BiH.

E-CIKLIRAJMO zajedno!

Pogledaj sve novosti

Podijeli sadržaj