Projekti

Ponovno važenje Pravilnika

28.10.2016.

Obavještavamo Vas da je donešen je Pravilnik o stavljanju van snage pravilnika o prestanku važenja pravilnika o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda (Službene novine Federacije BiH, broj 79/16 od 07.10.2016. godine), što znači da je Pravilnik o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda na snazi 8. dan od objave u Službenim novinama FBIH, tj. od 15.10.2016. godine.

Na osnovu navedenog, ZEOS eko-sistem d.o.o. Sarajevo nastavlja sa dosadašnjim aktivnostima na zbrinjavanju otpadne električne i elektronske opreme, akcijama podizanja svijesti, kao i sa redovnim informisanjem javnosti o sadašnjim i budućim aktivnostima.  

Pogledaj sve novosti

Podijeli sadržaj