Projekti

„Elektronski otpad – Izazov modernog vremena“

02.12.2016.

 U toku je implementacija projekta „Elektronski otpad – izazov modernog vremena“ . . . 

 U toku je implementacija projekta „Elektronski otpad – izazov modernog vremena“ – projekat koji provodi U.G. COOR (Centar za okolišno održivi razvoj) Sarajevo u saradnji sa operaterom sistema ZEOS eko-sistem d.o.o. Sarajevo, a koji finansira Općina Novo Sarajevo.

Sveukupni cilj projekta je doprinijeti očuvanju okoliša Općine Novo Sarajevo.

Projektom se želi doprinijeti poboljšanju stanja zaštite okoliša, a kroz postizanje sljedećih okolišnih ciljeva: 

·        Educirati djecu, podjednako i djevojčice i dječake, predškolskog i školskog uzrasta o opasnostima električnog i elektronskog otpada,

·        Podići svijest o važnosti pravilnog odlaganja električnog i elektronskog otpada;

·        Doprinijeti smanjenju ukupnih količina otpada koje se odlažu na deponiju kroz akciju prikupljanja električnog i elektronskog otpada i kroz kreiranje stalne vannastavne aktivnosti u Centru Vladimir Nazor

·        Kreirati stalnu vannastavnu aktivnosti u Centru Vladimir Nazor vezanu sa EE otpad.

U toku projekta bit će realizovane aktivnosti edukativnih radionica na temu „Važnost selekcije otpada i njegovog adekvatnog odlaganja – Električni i elektronski otpad“, zatim kreativne radionice na kojima se djeci prezentira i praktična izrada predmeta od EE otpada, što potiče kreativnost i pobuđuje dječiju maštu. Također, bit će organizovana izložba odabranih predmeta, a u toku trajanja projekta aktivno će se sakupljati e-otpad koji će ZEOS eko-sistem ekološki zbrinuti. 

Pogledaj sve novosti

Podijeli sadržaj