Projekti

26. januar – Svetski dan obrazovanja o zaštiti životne sredine

27.01.2017.


 

 Deklaracija o Svjetskom danu obrazovanja o zaštiti životne sredine je usvojena 1972. godine na Konferenciji Ujedinjenih nacija u Štokholmu, gdje se posebno naglašava važnost obrazovanja o zaštiti životne sredine, gdje je naglašena potreba stvaranja zajedničkih principa i kriterija koji će biti ponuđeni cijelom čovječanstvu kao inspiracija u očuvanju i unapređenju životne sredine.

Obrazovanje za životnu sredinu je dinamičan i participativni proces koji ima za cilj da probudi u ljudima svijest koja omogućava da ekološki problemi budu identifikovani.

Također nastoji da identifikuje vezu i nezavisnost interakcija koje se javljaju između okoliša i čovjeka i takođe brine da promoviše harmoničan odnos između prirodne i ljudske aktivnosti kroz održivi razvoj, a sve da bi se osigurala održivost i kvalitet sadašnjih i budućih generacija.

 

Neke od glavnih tačaka deklaracije su:

-         Čovjek je tvorac svog okruženja gdje ulaže svoje intelektualne, moralne, društvene i duhovne snage.

-         U evoluciji čovjeka na ovoj planeti, zahvaljujući brzom napretku nauke i tehnologije, čovjek je stekao moć da transformiše, na bezbroj načina i u neviđenim razmjerima, u okolini

-         Dva aspekta ljudskog okoliša, prirodni i veštački, su neophodni za ljudsku dobrobit i uživanje osnovnih ljudskih prava, uključujući i pravo na sam život

Danas, sposobnost čovjeka da transformiše svoju okolinu može dovesti do napretka u razvoju. Međutim, nepromišljena i pogrešna transformacija može dovesti do nesagledive štete za ljudska bića i okolinu, a koju nažalost možemo vidjeti svuda oko nas, a koja je prouzrokovana od strane čovjeka. Štete su vidljive u svim zemljinim regijama: Zrak, voda, tlo, veliki poremećaji ekološke ravnoteže, iscrpljivanje resursa i sl.

Glavni cilj obrazovanja o okolišu jeste da kreiramo svijest među ljudima, a posebno u vladi, kao i potrebu za učešćem na očuvanju i zaštiti okoline.

Neophodno je da kreiramo nove modele održivog razvoja, kao i da osiguramo da i male akcije imaju pozitivan uticaj na okolinu. 

Pogledaj sve novosti

Podijeli sadržaj