Projekti

ZEOS eko-sistem: BESPLATNO PREUZIMANJE E-OTPADA

15.08.2017.

Operativni aspekt našeg društva ZEOS eko-sistem, između ostalog sastoji se i od toga da na zahtjev BESPLATNO preuzima e-otpad iz Vaše kompanije. 

Svaki uređaj, koji je radio uz pomoć električne energije ili baterija na kraju svog životnog vijeka postaje e-otpad, koji je obavezno posebno odvojiti i reciklirati.

ZEOS eko-sistem je pravnim licima na području FBiH, između ostalog omogućio da prilikom rashodovanja stare e-opreme svoju obavezu i brigu o transportu, obradi i reciklaži prenesu na operatera, čime se pravnim licima olakšava kompletan proces, te omogućava efikasno i besplatno zbrinjavanje e-opreme na ekološki prihvatljiv način.

Znak za označavanje posebnog sakupljanja otpadne e-opreme prikazan je na slici, kao precrtan kontejner na točkovima, nalazi se na e-opremi ili uputstvu e-opreme, a znači da je obavezno posebno sakupljanje otpadne e-opreme.      

Proces preuzimanja e-otpada je vrlo jednostavan, sve što je potrebno uraditi je popuniti nalog za preuzimanje koji se nalazi na našoj stranici www.zeos.ba pod odjeljkom dokumenti, a koji možete preuzeti ovdje, te ga poslati na našu e-mail adresu info@zeos.ba. Posjednik e-otpada dobiva prateći list, kao dokaz o besplatnoj predaji e-opreme, koja će biti zbrinuta, obrađena i prerađena na ekološki prihvatljiv način.

ZEOS eko-sistem brine o okolišu Bosne i Hercegovine.

Zahvaljujemo na Vašem povjerenju!

Pogledaj sve novosti

Podijeli sadržaj